• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
logo
add image

Ban Chấp hành, UBKT Liên đoàn Lao động tỉnh khóa X (2018-2023)

Ngày đăng

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH  LĐLĐ TỈNH KHÓA X (2018 – 2023)

PHAN QUỐC THẮNG.jpg

Họ và tên:  Phan Quốc Thắng

Chức vụ:    UVBCHTLĐ, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch

Đơn vị:       Liên đoàn Lao động tỉnh

Năm sinh:  1965

Trình độ:   Đại học KTNN, Cử nhân

Điện thoại: 0903348774

Email:        thang0465@gmail.com

CHU HUNG.jpg

Họ và tên:  Huỳnh Kim Hùng

Chức vụ:    Phó chủ tịch Thường trực

Đơn vị:       Liên đoàn Lao động tỉnh

Năm sinh:  1963

Trình độ:   Đại học Tài chính kế toán, Cao cấp chính trị

Điện thoại: 0983377503

Emil:        kimhungldld@gmail.com


     Untitled1.jpg


Họ và tên:  Nguyễn Ngọc Huyền

Chức vụ:    Phó Chủ tịch 

Đơn vị:       Liên đoàn Lao động tỉnh

Năm sinh:  1981

Trình độ:   Thạc sĩ KHMT, Cao cấp chính trị

Điện thoại: 0911359168

Email:        nguyenngochuyen@phuyen.edu.vn

trịnh thị ngọc thủy.jpg

Họ và tên:  Trịnh Thị Ngọc Thủy

Chức vụ:    UVBTV, Trưởng ban Chính sách PL và QHLĐ

Đơn vị:       Liên đoàn Lao động tỉnh

Năm sinh:  1976

Trình độ:   Thạc sỹ QTKD, Cao cấp chính trị

Điện thoại: 0796677789

Email:        thuyldld276@gmail.com


NGUYỄN THỊ NGÂN.jpg

Họ và tên:  Nguyễn Thị Ngân

Chức vụ:    UVBTV, Trưởng ban TG-NC

Đơn vị:       Liên đoàn Lao động tỉnh

Năm sinh:  1966

Trình độ:   Đại học Hành chính, GCN hoàn thành LLCT

Điện thoại: 0935456660

Email:        nucongphuyen@gmail.comTRẦN PHẠM TÚY VÂN.jpg

Họ và tên:  Trần Phạm Túy Vân

Chức vụ:    UVBTV, Chủ tịch CĐ Viên chức

Đơn vị:       Công đoàn Viên chức tỉnh Phú Yên

Năm sinh:  1967

Trình độ:   Đại học Tài chính kế toán, Cao cấp chính trị

Điện thoại: 0914195603

Email:        cdvcpy@gmail.com

TÔ VĂN KHẢI.jpg

Họ và tên:  Tô Văn Khải

Chức vụ:    UVBTV, Chủ tịch CĐ Khu kinh tế

Đơn vị:       Công đoàn Khu kinh tế tỉnh

Năm sinh:  1963

Trình độ:   Đại học kế toán tài chính, Cao cấp chính trị

Điện thoại: 0918126195

Email:        kktpycd@gmail.com

    


LÊ THANH TÙNG.jpg

Họ và tên:  Lê Thanh Tùng

Chức vụ:    Chánh Văn phòng

Đơn vị:       Liên đoàn Lao động tỉnh

Năm sinh:  1965

Trình độ:   Đại học Luật, Cao cấp chính trị

Điện thoại: 0905790312

Email:        vanphongcdpy@gmail.com

nguyễn văn dương.jpg

Họ và tên:  Nguyễn Văn Dương

Chức vụ:    Trưởng ban Tổ chức - UBKT

Đơn vị:       Liên đoàn Lao động tỉnh

Năm sinh:  1962

Trình độ:   Đại học Tài chính kế toán, Cao cấp chính trị

Điện thoại: 0989442539

Email:  nguyenvanduonggtvtpy@gmail.com  

TRẦN THỊ NHƯ HUỆ.jpg

Họ và tên:  Trần Thị Như Huệ

Chức vụ:    Phó Trưởng ban Chính sách PL và QHLĐ

Đơn vị:       Liên đoàn Lao động tỉnh

Năm sinh:  1975

Trình độ:   Đại học Luật,  Cao cấp chính trị

Điện thoại: 0945500055

Email:       

ĐÀO HỒNG SỰ.jpg

Họ và tên:  Đào Hồng Sự

Chức vụ:    Phó Trưởng ban Tổ chức - UBKT

Đơn vị:       Liên đoàn Lao động tỉnh

Năm sinh:  1980

Trình độ:   Thạc sĩ QTKD, Cao cấp chính trị

Điện thoại: 0908668962

Email:        su369p7@gmail.com

Untitled.jpg

Họ và tên:  Trình Thị Tuyết Trinh

Chức vụ:    Phó Trưởng ban Tài chính

Đơn vị:       Liên đoàn Lao động tỉnh

Năm sinh:  1975

Trình độ:   Thạc sĩ QTKD, Cao cấp chính trị

Điện thoại: 0836022099

Email:        trinhpyvn@gmail.com

LÊ VĂN HÙNG.jpg

Họ và tên:  Lê Văn Hùng

Chức vụ:    Giám đốc TT GD nghề nghiệp CĐ Phú Yên

Đơn vị:       Trung tâmg GD nghề nghiệp CĐ Phú Yên

Năm sinh:  1962

Trình độ:   Đại học Thống kê, Cao cấp chính trị

Điện thoại: 0903506761

Email:       NGUYỄN TRÍ.jpg

Họ và tên:  Nguyễn Trí

Chức vụ:    Giám đốc Nhà văn hóa lao động Phú Yên

Đơn vị:       Nhà văn hóa lao động Phú Yên

Năm sinh:  1980

Trình độ:   Thạc sĩ Quản lý giáo dục, Cao cấp chính trị

Điện thoại: 0905171618

Email:

cô Sương.JPG

Họ và tên:  Huỳnh Thị Thu Sương

Chức vụ:    Chủ tịch LĐLĐ huyện Sông Hinh

Đơn vị:       Liên đoàn Lao động huyện Sông Hinh

Năm sinh:  1972

Trình độ:   Đại học kinh tế Luật, Cao cấp chính trị

Điện thoại: 0859420108

Email:        thusuongsonghinh@gmail.com

TRƯƠNG TRỌNG LAM.jpg

Họ và tên:  Trương Trọng Lam

Chức vụ:    Chủ tịch LĐLĐ huyện Tây Hòa

Đơn vị:       Liên đoàn Lao động huyện Tây Hòa

Năm sinh:  1966

Trình độ:   Đại học kinh tế Nông lâm, Cao cấp chính trị

Điện thoại: 0987670063

Email:       

NGUYỄN VĂN LAI.jpg

Họ và tên:  Nguyễn Văn Lai

Chức vụ:    Chủ tịch LĐLĐ huyện Đông Hòa

Đơn vị:       Liên đoàn Lao động huyện Đông Hòa

Năm sinh:  1977

Trình độ:   Thạc sỹ KH cây trồng, Cao cấp chính trị

Điện thoại: 0905569502

Email:        ldldhuyendonghoa@gmail.com     

Họ và tên: Nguyễn Văn Phăng

Chức vụ:    Chủ tịch LĐLĐ huyện Sơn Hòa

Đơn vị:       Liên đoàn Lao động huyện Sơn Hòa

Năm sinh:  1965

Trình độ:   Đại hc

Điện thoại: 

Email:HỒ NGỌC ÁNH.jpg

Họ và tên:  Hồ Ngọc Ánh

Chức vụ:    Chủ tịch LĐLĐ huyện Đồng Xuân

Đơn vị:       Liên đoàn Lao động huyện Đồng Xuân

Năm sinh:  1966

Trình độ:   Đại học Luật, Cao cấp chính trị

Điện thoại: 0967900302

Email:TRẦN CÔNG SƠN.jpg

Họ và tên:  Trần Công Sơn

Chức vụ:    Phó Chủ tịch LĐLĐ TX Sông Cầu

Đơn vị:       Liên đoàn Lao động TX Sông Cầu

Năm sinh:  1964

Trình độ:   Đại học Kinh tế Luật, Trung cấp chính trị

Điện thoại: 0385678870

Email:        ldldsongcau@gmail.com           

CHÂU TRỌNG PHÁT.jpg

Họ và tên:  Châu Trọng Phát

Chức vụ:    Chủ tịch CĐ Ngành Y tế

Đơn vị:       Công đoàn Ngành Y tế

Năm sinh:  1974

Trình độ:   Bác sĩ chuyên khoa I Y tế cộng đồng, Cao cấp chính trị

Điện thoại: 0919775948

Email:        chauphat144@gmail.com

võ thị minh duyên.jpg

Họ và tên:  Võ Thị Minh Duyên

Chức vụ:    Chủ tịch CĐCS Trường Đại học Phú Yên

Đơn vị:       Trường Đại học Phú Yên

Năm sinh:  1972

Trình độ:   Thạc sỹ Lịch sử Việt Nam, Cao cấp chính trị

Điện thoại: 0983188029

Email:        vominhduyen@pyu.edu.vn

VÕ VĂN BINH.jpg

Họ và tên:  Võ Văn Binh

Chức vụ:    Phó Giám đốc Sở LĐ,TB&XH

Đơn vị:       Sở LĐ,TB&XH

Năm sinh:  1967

Trình độ:   Thạc sỹ Công tác xã hội,  Cao cấp chính trị

Điện thoại: 0919100720

Email:       

HỒ PHƯƠNG.jpg

Họ và tên:  Hồ Phương

Chức vụ:    Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Phú Yên

Đơn vị:       Bảo hiểm xã hội Phú Yên

Năm sinh:  1964

Trình độ:   Đại học Tài chính kế toán, Cao cấp chính trị

Điện thoại: 0913046488

Email:       

THANH QUẾ.jpg

Họ và tên:  Trần Hoàng Thanh Quế

Chức vụ:    Phó Giám đốc Sở Tài chính

Đơn vị:       Sở Tài chính Phú Yên

Năm sinh:  1968

Trình độ:   Đại học kinh tế, Cao cấp chính trị

Điện thoại: 0904410001

Email:

NGUYỄN TẤN CHÂN.jpg

Họ và tên:  Nguyễn Tấn Chân

Chức vụ:    Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải

Đơn vị:       Sở Giao thông vận tải

Năm sinh:  1968

Trình độ:   Đại học cầu đường, Cao cấp chính trị

Điện thoại: 0913495419

Email:

NGUYỄN TẤN THUẦN.jpg

Họ và tên:  Nguyễn Tấn Thuần

Chức vụ:    Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên

Đơn vị:       Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên

Năm sinh:  1967

Trình độ:   Thạc sỹ QTKD, Cao cấp chính trị

Điện thoại: 0903588487

Email:

LÊ THỊ NGỌC HOA.jpg

Họ và tên:  Lê Thị Ngọc Hoa

Chức vụ:    Phó Trưởng ban kiêm Chánh Văn phòng Dân vận Tỉnh ủy

Đơn vị:       Ban Dân vận Tỉnh ủy

Năm sinh:  1973

Trình độ:   Đại học kinh tế, Cao cấp chính trị

Điện thoại: 0918187727

Email:

NGUYỄN HOÀNG PHÚC.jpg

Họ và tên:  Nguyễn Hoàng Phúc

Chức vụ:    Phó Trưởng ban Quản lý khu kinh tế

Đơn vị:       Ban Quản lý khu kinh tế

Năm sinh:  1976

Trình độ:   Thạc sỹ QTKD, Cao cấp chính trị

Điện thoại: 0913885258

Email:        kktpy.phuc@gmail.com

DANH SÁCH ỦY BAN KIỂM TRA LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG KHÓA X (2018 – 2023)

Stt

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ, đơn vị

Trình độ

Điện thoại

1

Trần Quang Đạt

1961

UVBTV, Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ tỉnh

Đại học

0987354885

2

Nguyễn Duy Linh

1970

Phó Chánh thanh tra Sở LĐ-TB&XH tỉnh

Đại học

0913451754

3

Nguyễn Mạnh Tùng

1966


Phó Phòng Quản lý giá và Công sản Sở Tài chính tỉnh

Đại học

0973342008

4

Phạm Đức Nguyên


1961

 


Trưởng phòng Nghiệp vụ 4 Thanh tra Nhà nước Phú Yên

Đại học

0905028379

5

Ngô Phước Ân


1970

 

Trưởng phòng HC-QT-TV-AC Cục thuế tỉnh

Đại học

0905139170


Để lại bình luận

Top