• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
logo
add image

Công đoàn Viên chức Phú Yên thực hiện vượt chỉ tiêu Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”

Ngày đăng

Thực hiện Kế hoạch số 108/KH-LĐLĐ ngày 27/12/2021 của LĐLĐ tỉnh về việc thực hiện Chương trình “01 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động. Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 163/KH-CĐVC ngày 29/12/2021 và Thông báo số 45/TB-CĐVC ngày 15/4/2022 về triển khai và phân bổ chỉ tiêu thực hiện Chương trình “01 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Với mục tiêu, phấn đấu trong 02 năm 2022 và 2023, đội ngũ đoàn viên, CCVCLĐ thuộc Công đoàn Viên chức đóng góp ít nhất 334 sáng kiến trở lên trên các lĩnh vực nhằm thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đơn vị và đổi mới tổ chức, hoạt động của tổ chức Công đoàn theo 02 giai đoạn:

- Giai đoạn 1 (từ khi phát động đến hết tháng 5/2022): Thiết thực thi đua chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022); hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2022, phấn đấu có 110 sáng kiến.

- Giai đoạn 2 (từ tháng 6/2022 đến tháng 8/2023): Chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948- 11/6/2023) và Đại hội XI Công đoàn tỉnh Phú Yên và Công đoàn Việt Nam, phấn đấu có 224 sáng kiến.

Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức đã tích cực chỉ đạo, hướng dẫn các công đoàn cơ sở triển khai thực hiện Chương trình với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn và được sự hưởng ứng nhiệt tình của đoàn viên, CCVCLĐ. Tính đến ngày 30/8/2023, kết quả đã có 569 sáng kiến tham gia Chương trình, đạt 170,36% chỉ tiêu Liên đoàn Lao động tỉnh giao của 02 giai đoạn. Trong đó giai đoạn 01 thực hiện 172 sáng kiến, đạt 156,36%; giai đoạn 02 thực hiện 397 sáng kiến, đạt 177,23%.

Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” nhằm tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, CCVCLĐ các CĐCS trực thuộc tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước: Đoàn kết, nỗ lực vượt khó, đổi mới, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và tổ chức công đoàn.

Đây là kết quả thiết thực của các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2023); 78 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2023), 78 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2023), chào mừng Đại hội lần thứ XI Công đoàn Phú Yên, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tác giả: Bài và anh: CĐ Viên chức Phú Yên

Để lại bình luận

beyond hair instagram laki hair wigs latex dress how to make hair extensions look natural with short hair 2c hair short latex dresses angel hair extensions where are chrome extensions stored mac latex clothes pink xpressions braiding hair london ontario hair extensions latex clothing uk
Top