• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
logo
add image

Hội nghị truyền thông nâng cao nhận thức về Bình đẳng giới năm 2020

Ngày đăng

Ngày 30/7/2020, LĐLĐ thị xã phối hợp với Ban Tuyên giáo-Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị truyền thông nâng cao nhận thức về Bình đẳng giới trong cán bộ, đoàn viên và người lao động năm 2020.

Tham dự hội nghị và truyền đạt nội dung có đồng chí Nguyễn Thị Ngân-UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo-Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Yên, cùng các đồng chí cán bộ công đoàn của 76 CĐCS trực thuộc LĐLĐ thị xã.

QC1.jpg

Đ/c Nguyễn Thị Ngân - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo - Nữ công trao đổi các nội dung cơ bản của Luật Bình đẳng giới

Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về vai trò, vị trí, tiềm năng to lớn của phụ nữ, về công tác phụ nữ và bình đẳng giới; Nâng cao nhận thức của cán bộ công đoàn, đoàn viên, CNVCLĐ về công tác bình đẳng giới, góp phần bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nữ CNVCLĐ.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Ngân đã phổ biến các vấn đề cơ bản về: giới, bình đẳng giới và lồng ghép giới; các quy định cơ bản của Luật bình đẳng giới và Luật phòng, chống bạo lực gia đình; các chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác phụ nữ cho cán bộ, đoàn viên và người lao động trên địa bàn thị xã; đấu tranh phòng chống các hành vi phân biệt, đối xử về giới, định kiến giới và các hành vi bạo lực gia đình.

qc2.jpg

Đ/c Nguyễn Thị Ngân - UVBTV, Trưởng Ban TG-NC phổ biến các vấn đề cơ bản về: giới, Bình đẳng giới và lồng ghép giới trong hoạt động công đoàn

QC3.jpg

Tác giả: Ảnh và tin: Đào Phú Cường

Để lại bình luận

Top