• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
logo
add image

CÔNG ĐÒAN VIÊN CHỨC TỈNH PHÚ YÊN NHỮNG KẾT QỦA KHỞI SẮC TRONG NỬA NHIỆM KỲ

Ngày đăng

Trong nửa nhiệm kỳ qua (2018 - 2020) đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CBCCVCLĐ) trong hệ thống Công đoàn Viên chức tỉnh Phú Yên tự hào vì đã giữ vững và tiếp tục phát triển các hoạt động công đoàn, khẳng định vai trò, vị trí và thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, không ngừng đổi mới, nâng cao hoạt động công đoàn phù hợp với xu thế phát triển và yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Bước vào đầu nhiệm kỳ với số lượng CBCCVCLĐ 3.077 người, trong đó 3.042 đoàn viên, đến giữa nhiệm kỳ tổng số CBCCVCLĐ 3.387 người, tăng 10,1% và số lượng đoàn viên có tăng lên đáng kể (333 đoàn viên), tương ứng với 10,8% so với đầu nhiệm kỳ. Sự phát triển cả về số lượng và chất lượng của đội ngũ CBCCVCLĐ trong thời gian qua đặt ra yêu cầu phải tiếp tục đổi mới hoạt động công đoàn một cách tương xứng. Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức xem đây là nhiệm vụ trọng tâm và đặc biệt cần phải đầu tư chăm lo.

Với nhận thức “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, đội ngũ cán bộ công đoàn trong những năm qua không ngừng được củng cố, kiện toàn, lựa chọn những người có tâm huyết, bản lĩnh, đầy đủ tinh thần trách nhiệm và không ngừng được đào tạo, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng và kỹ năng hoạt động công đoàn. Trong nửa nhiệm kỳ, Công đoàn Viên chức đã mở 4 lớp tập huấn  nghiệp vụ công đoàn, tài chính công đoàn và thanh tra nhân dân; các CĐCS mở 05 lớp tập huấn nghiệp vụ công đoàn với 365 cán bộ CĐCS từ tổ trưởng, tổ phó trở lên tham dự. Từ đó kỹ năng và nhận thức hoạt động của CBCĐ từng bước được nâng lên rõ rệt, các mạng lưới hoạt động công đoàn tiếp tục hoạt động có hiệu quả, nhịp nhàng, đồng bộ và ngày càng đi vào chiều sâu, huy động được sức mạnh của đông đảo đoàn viên, CBCCVCLĐ. Một yếu tố có tính quyết định khác là giải quyết tốt các mối quan hệ gắn bó mật thiết với tổ chức công đoàn, tranh thủ tối đa sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, phát huy hiệu quả sự tạo điều kiện của chuyên môn đồng cấp và các tổ chức chính trị, xã hội khác.

Trong giai đoạn mới, đòi hỏi đoàn viên phải nhận thức đầy đủ về mọi mặt, có bản lĩnh chính trị, có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ tương xứng với yêu cầu của xu thế phát triển kinh tế - xã hội, với sự nghiệp đổi mới của đất nước. Vì vậy, Công đoàn Viên chức luôn đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục, quán triệt đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước, chủ trương của công đoàn cấp trên trong đoàn viên với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, vận động đoàn viên phấn đấu học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt. Trong nửa nhiệm kỳ, Công đoàn Viên chức đã tổ chức và tham gia 8 lần hội thi, hội thao, hội diễn và các hoạt động VHVN, TDTT khác, với 607 lượt đoàn viên tham gia; tổ chức nhiều lớp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đoàn viên, với gần 1.215 lượt đoàn viên tham dự; có 2.255 đoàn viên được học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học. Qua đó, hình thành nên nguồn động viên tích cực trong quá trình phấn đấu công tác và học tập của đoàn viên.

Đội ngũ cán bộ công đoàn nòng cốt và chất lượng đoàn viên ngày càng nâng cao là nguồn “lương thực” quí giá đã nuôi dưỡng và phát triển phong trào thi đua trong những năm qua, biến phong trào thi đua thành nguồn động lực thúc đẩy đoàn viên hăng hái, tích cực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn. Điều này đã khẳng định qua một số kết quả chủ yếu: Hàng năm có 95% cá nhân LĐTT, 15% CSTĐCS, 95% nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, 90% tập thể LĐTT, 24% tập thể LĐXS, 97,5% tập thể nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, 1.436 sáng kiến và đề tài khoa học được cấp có thẩm quyền công nhận, trong đó nhiều sáng kiến, đề tài khoa học được áp dụng vào thực tiễn có hiệu quả. Với thành tích ấy, trong nửa nhiệm kỳ toàn hệ thống Công đoàn Viên chức tỉnh đuợc các cấp công đòan tặng 4 cờ, 122 bằng khen, 1.201 giấy khen cho các tập thể và cá nhân.

Song song với sự phát triển về số lượng và chất lượng của đội ngũ CBCCVCLĐ, trong nửa nhiệm kỳ Công đoàn Viên chức đã phát triển mới 152 đoàn viên, đạt 217,1% chỉ tiêu Liên đoàn lao động tỉnh giao, nâng tổng số đoàn viên lên 3.375, đạt 100% so với tổng số CBCCVCLĐ đủ điều kiện gia nhập vào tổ chức công đoàn, hàng năm có 95% đoàn viên xuất sắc, 100% CĐCS hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công đoàn cũng không ngừng góp phần nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đã giới thiệu 280 đoàn viên ưu tú (đạt 112% so với nghị quyết đại hội II đề ra đến năm 2023) và được tổ chức đảng kết nạp 148 đảng viên mới; Vận động đoàn viên tích cực tham gia xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, phát huy dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, … Hàng năm có 100% CĐCS trực thuộc phối hợp tổ chức Hội nghị dân chủ đúng qui định.

Truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” thông qua hoạt động công đoàn đã khơi gợi, duy trì nâng cao nhận thức đúng đắn của đoàn viên về ý nghĩa nhân văn của hoạt động xã hội. Có thể nói rằng hoạt động xã hội giờ đây đã trở thành truyền thống của đoàn viên và là nét tiêu biểu trong hoạt động Công đoàn Viên chức tỉnh. Hơn 5,8 tỷ đồng mà các cơ quan, đơn vị, đoàn viên đóng góp trong nửa nhiệm kỳ để thực hiện các hoạt động xã hội thực sự có ý nghĩa sâu sắc và mang tính thuyết phục, trong số đó, xây dựng 18 nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách và hộ nghèo trong tỉnh. Đặc biệt, hàng năm có 2 đơn vị nhận phụng dưỡng suốt đời 02 mẹ VNAH, 02 đơn vị nhận đỡ đầu 23 em học sinh nghèo vượt khó học giỏi đến hết phổ thông; giúp đỡ xã nghèo, hộ nghèo gần 5,1 tỷ đồng; tham gia hiến máu tình nguyên đạt từ 140% chỉ tiêu giao hàng năm. Các CĐCS bên cạnh thực hiện tốt chế độ thăm hỏi, động viên CBCCVCLĐ trong những lúc ốm đau, đã vận động xây dựng và phát triển quỹ tương trợ và các nhóm tiết kiệm tại cơ sở, đến nay nguồn quỹ gần 5,7 tỷ đồng, đã giúp đỡ 1.927 lượt đòan viên; duy trì 17 nhóm tiết kiệm, mức luân chuyển hàng tháng trên 300 triệu đồng, đã giúp đỡ 556 đoàn viên, … Không thể liệt kê hết những hoạt động xã hội, tình nghĩa của đoàn viên mà chỉ có thể nói rằng nó đã tạo nên ấn tượng tốt đẹp trong lòng mọi đoàn viên về một tổ ấm của tổ chức công đoàn.

Phát huy những thành tích đạt được, trong nửa nhiệm kỳ còn lại Công đoàn Viên chức tỉnh Phú Yên quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh Phú Yên lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đề ra Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao năng lực cán bộ công đoàn theo hướng vì đoàn viên và CBCCVCLĐ, vì sự phát triển bền vững của tỉnh nhà; thực hiện tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CBCCVCLĐ; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền giáo dục; đẩy mạnh các phong trào thi đua; phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Tác giả: Bài và ảnh: Trần Phạm Túy Vân

Để lại bình luận

Top