• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
logo
add image

Công văn số 4319/UBND-KGVX, ngày 19/9/2021 của UBND tỉnh Về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh

Ngày đăng

Công văn số 4319/UBND-KGVX, ngày 19/9/2021 của UBND tỉnh Về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh

IMG-4647.JPG

Để lại bình luận

Top