• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
logo
add image

Liên đoàn Lao động huyện Tuy An: Phối hợp tập huấn, phổ biến, tuyên truyền pháp luật

Ngày đăng

Ngày 12/11/2021, Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật huyện cùng với Liên đoàn Lao động huyện Tuy An, tổ chức hội nghị tập huấn về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020; tham dự tập huấn có 125 đại biểu, là đại diện lãnh đạo, công chức các phòng, ban chuyên môn cấp huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Đ/c Phan Thị Hoa - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên - Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, đã báo cáo những kiến thức, kinh nghiệm, trao đổi, thảo luận, giải đáp khó khăn vướng mắc phát sinh từ thực tiễn xử phạt vi phạm hành chính; đồng thời phổ biến, triển khai, hướng dẫn về trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính chung của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính (Luật số 67/2020/QH14) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 13/11/2020.

Qua Hội nghị, các đại biểu tiếp thu những kiến thức cơ bản về nhiệm vụ quản lý công tác thi hành về xử lý vi phạm hành chính, về trình tự, thủ tục xử phạt và trách nhiệm cụ thể của các ngành, các cấp trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Đồng thời, thông qua các tình huống cụ thể được các đại biểu trao đổi, thảo luận tại hội nghị và được Báo cáo viên giải đáp, hướng dẫn sẽ là những kinh nghiệm quý báu để các đại biểu áp dụng thực hiện có hiệu quả hơn nhiệm vụ công tác được phân công.


Tác giả: Tin và ảnh: Lê Dung

Để lại bình luận

Top