• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
logo
add image

Đồng Xuân tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021

Ngày đăng

Ngày 18/5/2022, UBND huyện Đồng Xuân tổ chức hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tham dự hội nghị có đ/c Nguyễn Thị Hồng Hiệp, Phó trưởng Ban thi đua khen thưởng tỉnh; đồng chí Nguyễn Hữu Từ, Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng; đ/c Đặng Văn Trọng, UVBTV, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành của huyện, lãnh đạo các xã, thị trấn về dự.

Trong năm 2021, UBND huyện đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai đến với các cơ quan đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh và Huyện ủy. Kịp thời, rà soát, củng cố, kiện toàn Hội đồng TĐKT huyện. Cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã nhận thức đúng đắn về vai trò, vị trí và ý nghĩa công tác TĐKT; tổ chức, hoạt động của các Cụm, Khối thi đua của huyện hoạt động ổn định và từng bước được củng cố đi vào nề nếp. Hội đồng TĐKT từ huyện đến cơ sở hoạt động có hiệu quả, từng thành viên phát huy tinh thần, trách nhiệm của mình. Trong quá trình tổ chức phong trào thi đua các cấp ủy Đảng, chính quyền thường xuyên phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với Mặt trận, các đoàn thể cùng cấp tuyên truyền, vận động, thu hút được đông đảo cán bộ đảng viên, CNVCLĐ và quần chúng nhân dân hưởng ứng tham gia. Nhiều phong trào thi đua được các cơ quan, đơn vị, đoàn thể huyện triển khai, phát động như phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới đến nay đã có 6 xã về đích nông thôn mới, trong đó có 1 xã nông thôn mới nâng cao, 01 thôn văn hoá kiểu mẫu, 02 vườn mẫu nông thôn mới, phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo...

DX2.jpg

UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc cho 09 tập thể dẫn đầu phong trào thi đua cụm, khối và đề nghị Thủ tướng chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 01 tập thể; huyện công nhận 25 tập thể lao động xuất sắc. Hội nghị cũng công bố quyết định khen thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh: Tặng cờ thi đua xuất sắc cho 2 tập thể, tặng bằng khen cho 4 tập thể lao động xuất sắc và 3 cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước từ năm 2020 đến năm 2021.

DX3.jpg

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những nỗ lực và thành tích đạt được của các tập thể, cá nhân trong phong trào thi đua học tập, công tác, lao động sáng tạo đóng góp vì sự phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, đảm bảo vững chắc quốc phòng an ninh của huyện Đồng Xuân thời gian qua và đặc biệt nhấn mạnh công tác thi đua khen thưởng của huyện trong thời gian đến tiếp tục chú trọng việc khen thưởng đúng người, đúng việc, đúng thành tích; các điển hình tiên tiến cần phải được phát hiện, biểu dương, khen thưởng kịp thời, rộng khắp các phong trào, lĩnh vực công tác, nhằm lan tỏa sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước của huyện nhà.

Tác giả: Tin và ảnh: Đan Thùy

Để lại bình luận

Top