Danh bạ điện tử
   
 
 
   
 
Tên đơn vị hoặc cá nhân Chức vụ Điện thoại  Thư điện tử
   Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh
Ban Chấp hành Khóa X (2018 - 2023) 0257.3823626    vanphongcdpy@gmail.com
   Phan Quốc Thắng Tỉnh ủy viên, Chủ tịch 0903348774    thang0465@gmail.com
   Hồ Hồng Nam Phó chủ tịch thường trực 0914154507    hohongnam@gmail.com
   Huỳnh Kim Hùng Phó Chủ tịch 0983377503    kimhungldld@gmail.com
   Phạm Thị Ngọc Tú Phó chủ tịch kiêm Trưởng ban Tài chính 0914367567    ngoctucdpy@gmail.com
   Trịnh Thị Ngọc Thủy UVBTV, Trưởng ban Chính sách pháp luật 0796677789    thuyldld276@gmail.com
   Trần Quang Đạt UVBTV, Chủ nhiệm UBKT 0987354885    qdat_ldld@yahoo.com.vn
   Nguyễn Thị Ngân UVBTV, Trưởng BanTuyên giáo - Nữ công 0935456660    nucongphuyen@gmail.com
   Nguyễn Thành Đông Chủ tịch LĐLĐTP. Tuy Hòa 0988408335    congdoantuyhoa@yahoo.com.vn
   Trần Phạm Túy Vân UVBTV, Chủ tịch CĐ Viên chức tỉnh 0914195603    cdvcpy@gmail.com
   Tô Văn Khải UVBTV, Chủ tịch CĐ Khu kinh tế 0918126195    kktpycd@gmail.com
   Nguyễn Ngọc Huyền UVBTV, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục 0911359168    congdoannganh@phuyen.edu.vn
   Trần Thị Như Huệ Phó Trưởng Ban Chính sách pháp luật LĐLĐ tỉnh 0945500055   
   Đào Hồng Sự Phó Trưởng Ban Tổ chức 0908668962    su369p7@yahoo.com.vn
   Trình Thị Tuyết Trinh Phó Ban Tài chính 0836022099    bantaichinhcdpy@gmail.com
   Nguyễn Văn Dương Trưởng Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh 0989442539   
   Trần Công Sơn Phó Chủ tịch LĐLĐ TX Sông Cầu 0385678870   
   Trương Trọng Lam Chủ tịch LĐLĐ huyện Tây Hòa 0987670063   
   Võ Thị Minh Duyên Chủ tịch CĐCS Trường ĐH Phú Yên 0983188029    vominhduyen@pyu.edu.vn
   Lê Chăm Thư Chủ tịch LĐLĐ huyện Sơn Hòa 0911586734   
   Lê Thành Nam Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Tuy An 0914663334   
   Lê Văn Hùng Giám đốc TT Giáo dục NN CĐ Phú Yên 0903506761   
   Phạm Đình Thuận Chủ tịch LĐLĐ huyện Phú Hòa 0986733879   
   Hồ Ngọc Ánh Chủ tịch LĐLĐ huyện Đồng Xuân 0967900302   
   Châu Trọng Phát Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế 0919775948    chauphat144@gmail.com
   Nguyễn Trí Phó Giám đốc phụ trách Nhà văn hóa lao động tỉnh 0905171618   
   Võ Văn Binh Phó Giám đốc Sở LĐ - TB & xã hội   
   Hồ Phương Phó Giám đốc BHXH Phú Yên 0903557763   
   Trần Hoàng Thanh Quế Phó Giám đốc Sở Tài chính 0904410001   
   Nguyễn Tấn Chân Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải 0913495419   
   Huỳnh Thị Thu Sương Chủ tịch LĐLĐ huyện Sông Hinh 0859420108   
   Nguyễn Văn Lai Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Đông Hòa 00905569502   
   Nguyễn Văn Tân Phó Giám đốc Cty TNHH MTV Du lịch CĐ 0913455720   
   Nguyễn Tấn Thuần Phó Giám đốc, Chủ tịch CĐCS Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên 0903588487   
   Lê Thị Ngọc Hoa Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy 0918187727   
   Lê Thanh Tùng Chánh Văn phòng LĐLĐ tỉnh 0905790312    vanphongcdpy@gmail.com
   Nguyễn Hoàng Phúc Phó trưởng ban Quản lý khu kinh tế 0913885258    kktpy.phuc@gmail.com
   Phạm Văn Dũng Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh 0914736310   
Ủy ban kiểm tra Khóa X (2018 - 2023) 0257.3829478    uybankiemtracdpy@gmail.com
   Trần Quang Đạt UVBTV, Chủ nhiệm UBKT 0987354885    uybankiemtracdpy@gmail.com
   Nguyễn Duy Linh Phó Chánh thanh tra Sở LĐ-TB&XH tỉnh 0913451754   
   Nguyễn Mạnh Tùng Phó Phòng Quản lý giá và Công sản, Sở Tài chính tỉnh   
   Phạm Đức Nguyên Trưởng phòng Nghiệp vụ 4 Thanh tra Nhà nước Phú Yên 0905028379   
   Ngô Phước Ân Trưởng phòng HC-QT-TV-AC, Cục thuế tỉnh 0905139170   
   Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh
Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Khóa X (2018 - 2023) 0257.3824376    vanphongcdpy@gmail.com
   Phan Quốc Thắng Chủ tịch 0903348774    thang0465@gmail.com
   Hồ Hồng Nam Phó Chủ tịch Thường trực 0914154507    hohongnam@gmail.com
   Huỳnh Kim Hùng Phó Chủ tịch 0983377503    kimhungldldpy@gmail.com
   Phạm Thị Ngọc Tú Phó Chủ tịch 0914367567    ngoctucdpy@gmail.com
   Trịnh Thị Ngọc Thủy UVBTV, Trưởng Ban Chính sách Pháp luật 0796677789    thuyldld276@gmail.com
   Trần Quang Đạt UVBTV, Chủ nhiệm UBKT 0987354885    uybankiemtracdpy@gmail.com
   Nguyễn Thị Ngân UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo - Nữ công 0935454660    nucongphuyen@gmail.com
   Nguyễn Thành Đông UVBTV, Chủ tịch LĐLĐ TP. Tuy Hòa 0988408335    congdoantuyhoa@yahoo.com.vn
   Trần Phạm Túy Vân UVBTV, Chủ tịch CĐ Viên chức tỉnh 0914195603    congdoanvienchucpy@gmail.com.vn
   Tô Văn Khải UVBTV, Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế 0918126195    kktpycd@gmail.com
   Nguyễn Ngọc Huyền UVBTV, Chủ tịch CĐ ngành Giáo dục 0911359168    congdoannganh@phuyen.edu.vn
   Cơ quan LĐLĐ tỉnh
Văn Phòng 0257.3823626    vanphongcdpy@gmail.com
   Lê Thanh Tùng UVBCH, Chánh Văn phòng 0905790312    vanphongcdpy@gmail.com
   Nguyễn Thị Minh Huyền Phó Chánh Văn phòng 0905151255    minhhuyen1965@gmail.com
Ban Tổ chức 0257.3824376   
   Nguyễn Văn Dương UVBCH, Trưởng Ban Tổ chức 0989442539   
   Đào Hồng Sự UVBCH, Phó Trưởng Ban Tổ chức 0908668962    su369p7@yahoo.com.vn
Ban Chính sách Pháp luật 0257.3827904    bancsplpy@gmail.com
   Trịnh Thị Ngọc Thủy UVBTV, Trưởng Ban Chính sách Pháp luật 09796677789    thuyldld276@gmail.com
   Trần Thị Như Huệ UVBCH,Phó Trưởng Ban Chính sách Pháp luật kiêm Chủ nhiệm Văn phòng TVPL LĐLĐ tỉnh 0945500055    bancsplpy@gmail.com
Ban Tuyên giáo - Nữ công 0257. 3829479    nucongphuyen@gmail.com
    Nguyễn Thị Ngân UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo - Nữ công 0935456660    nucongphuyen@gmail.com
   Trần Trương Thành Phó Ban Tuyên giáo - Nữ công 0934881717    tuyengiaocdpy@gmail.com
Ban Tài chính 0257.3826013    ngoctucdpy@gmail.com
   Phạm Thị Ngọc Tú Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Tài chính 0914367567    ngoctucdpy@gmail.com
   Trình Thị Tuyết Trinh UVBCH, Phó Trưởng Ban Tài chính 0836022099    bantaichinhcdpy@gmail.com
Ủy ban kiểm tra 0257.3829478    uybankiemtracdpy@gmail.com
   Trần Quang Đạt UVBTV, Chủ nhiệm UBKT 0987354885    uybankiemtracdpy@gmail.com
Ban Tuyên giáo - Nữ công 0257.3829479    nucongphuyen@gmail.com
Ủy ban kiểm tra khóa X (2018 - 2023) 0257.3829478    uybankiemtracdpy@gmail.com
   Trần Quang Đạt UVBTV, Chủ nhiệm UBKT 0987354885    uybankiemtracdpy@gmail.com
   Nguyễn Duy Linh Phó Chánh thanh tra Sở LĐ-TB&XH tỉnh 0913451754   
   Nguyễn Mạnh Tùng Phó Phòng Quản lý giá và Công sản, Sở Tài chính tỉnh   
   Phạm Đức Nguyên Trưởng phòng Nghiệp vụ 4 Thanh tra Nhà nước Phú Yên 0905028379   
   Ngô Phước Ân Trưởng phòng HC-QT-TV-AC, Cục thuế tỉnh 0905139170   
   Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn
   Công Ty TNHH MTV Du lịch Công đoàn
   Nhà Văn hóa lao động
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
LAO ĐỘNG VÀ SÁNG TẠO
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
     Hôm nay :  2632
     Hôm qua :   5318
     Tổng cộng :  7225796
 
   
     
 
Trang chủ | Giới thiệu | Thư điện tử | Liên hệ
© 2013 Liên đoàn Lao động Phú Yên
Địa chỉ:276 NGUYỄN HUỆ, PHƯỜNG 7, THÀNH PHỐ TUY HÒA, TỈNH PHÚ YÊN
Điện thoại: 02573823626 - Fax: 02573826011
Thư điện tử: vanphongcdpy@gmail.com; websitecdpy@gmail.com