Thi đua- Khen thưởng
   
 
 
   
 
 
Số ký hiệu Ngày ban hành   Về việc ban hành
  
  Mẫu báo cáo sáng kiến
  
245/QĐ-LĐLĐ 17/10/2018   Quy chế hoạt động Hội đồng Thi đua khen thưởng LĐLĐ tỉnh
243/QĐ-LĐLĐ 17/10/2018   Quy chê hoạt động Hội đồng sáng kiến LĐLĐ tỉnh
  
41/2018/QD-UBND 20/9/2018   Quy dinh ve hoat dong sang kien tren dia ban tinh
13/2018/QD-UBND 27/4/2018   Quy che cong tac TDKT tren dia ban tinh Phu Yen 2018
250/QĐ-LĐLĐ 27-11-2013   QUYẾT ĐỊNH V/v Thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Cơ quan LĐLĐ tỉnh Phú Yên
251/QĐ-LĐLĐ 27-11-2013   QUYẾT ĐỊNH V/v Thành lập Hội đồng Sáng kiến cơ quan LĐLĐ tỉnh Phú Yên
937/SNV-TĐKT 13-11-2014   Hướng dẫn tổng kết thi đua, khen thưởng năm 2014 và Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp
18/2013/TT-BKHCN 01-8-2013   Thông tư Hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ
13/2012/NĐ-CP 02-03-2012   Nghị định Ban hành Điều lệ Sáng kiến
07/2014/TT-BNV 29-8-2014   Thông tư Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, Nghị
65/2014/NĐ-CP 01-07-2014   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2013
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
LAO ĐỘNG VÀ SÁNG TẠO
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
     Hôm nay :  1763
     Hôm qua :   7571
     Tổng cộng :  7184641
 
   
     
 
Trang chủ | Giới thiệu | Thư điện tử | Liên hệ
© 2013 Liên đoàn Lao động Phú Yên
Địa chỉ:276 NGUYỄN HUỆ, PHƯỜNG 7, THÀNH PHỐ TUY HÒA, TỈNH PHÚ YÊN
Điện thoại: 02573823626 - Fax: 02573826011
Thư điện tử: vanphongcdpy@gmail.com; websitecdpy@gmail.com