Công đoàn Viên chức
   
 
 
   
 

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH PHÚ YÊN

 Địa chỉ liên hệ:  Công đoàn Viên chức tỉnh Phú Yên   

                            Số 276, Nguyễn Huệ, Phường 7, Tp Tuy Hòa, Phú Yên

Điện thoại: 057 - 2240492

Email: cdvcpy@gmail.com

Công đoàn Viên chức tỉnh Phú Yên là công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được thành lập theo Quyết định số 44/QĐ-LĐLĐ ngày 16/5/2007 của Ban thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh Phú Yên và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/6/2007.

Từ khi thành lập đến nay, Công đoàn Viên chức đã trải qua 3 kỳ Đại hội. Đại hội lần thứ I nhiệm kỳ 2008 – 2013 bầu ra Ban chấp hành 13. Đồng chí Ngô Ngọc Tứ - Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh kiêm Chủ tịch Công đoàn Viên chức, đồng chí Phạm Đình Thiện giữ chức Phó chủ tịch Công đoàn Viên chức nhiệm kỳ 2008 - 2013. Đến tháng 02/2009 đồng chí Ngô Ngọc Tứ thôi kiêm chức vụ Chủ tịch, bầu đồng chí Phạm Đình Thiện giữ chức Chủ tịch Công đoàn Viên chức. Tháng 06/2009 bầu đồng chí Trần Phạm Tuý Vân giữ chức Phó chủ tịch Công đoàn Viên chức nhiệm kỳ 2008 - 2013.    

 

Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2013 – 2018 bầu ra Ban chấp hành Công đoàn Viên chức 15 đồng chí. Đồng chí Phạm Đình Thiện giữ chức Chủ tịch, đồng chí Trần Phạm Tuý Vân giữ chức Phó chủ tịch Công đoàn Viên chức nhiệm kỳ 2013 - 2018. Tháng 01/2015 đồng chí Phạm Đình Thiện nghỉ hưu, bầu đồng chí Trần Phạm Túy Vân giữ chức Chủ tịch Công đoàn Viên chức. Tháng 8/2015 bầu đồng chí Lê Văn Đức giữ chức Phó chủ tịch Công đoàn Viên chức nhiệm kỳ 2013 – 2018.

  

Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 – 2023 bầu ra Ban chấp hành Công đoàn Viên chức 15 đồng chí. Ban thường vụ gồm 5 đồng chí:

 

 

- Đ/c Trần Phạm Túy Vân        - Chủ tịch 

 


- Đ/c Lê Văn Đức                     - Phó Chủ tịch 


- Đ/c Đinh Khắc Đô                   - Ủy viên Ban thường vụ

- Đ/c Phạm Văn Dũng              - Ủy viên Ban thường vụ

- Đ/c Võ Ngọc Châu                 - Ủy viên Ban thường vụ

 

Hiện nay, Công đoàn Viên chức Phú Yên quản lý 53 công đoàn cơ sở, trong đó 42 đơn vị đảng, đoàn thể, hành chính địa phương, 07 đơn vị hành chính trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và 04 đơn vị sự nghiệp, với tổng số CBCCVCLĐ 3.160 người, trong đó 3.130 đoàn viên công đoàn.

Để thuận lợi trong việc chỉ đạo tổ chức có hiệu quả các hoạt động công đoàn, Công đoàn Viên chức Phú Yên đã phân các CĐCS trực thuộc thành 4 khối sinh hoạt, đó là: Khối Sở - Ngành; Khối Đảng – Đoàn thể; Khối Văn hóa – Báo chí – Nội chính và Khối Chính quyền.


Các đơn vị làm Trưởng – Phó Khối năm 2018 như sau:

* Khối Sở - Ngành:

- Trưởng Khối: CĐCS Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Phó Khối      : CĐCS Sở Thông tin và Truyền thông

* Khối Đảng - Đoàn thể: 

- Trưởng Khối: CĐCS Ban Tổ chức Tỉnh ủy

- Phó Khối      : CĐCS Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

 * Khối Văn hóa – Báo chí – Nội chính:

- Trưởng Khối: CĐCS Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch 

- Phó Khối: CĐCS Hội Văn học nghệ thuật

* Khối Chính quyền:

- Trưởng Khối: CĐCS Chi cục Quản lý thị trường

- Phó Khối: CĐCS Ban quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

 *Hình thức được khen thưởng:

Năm 2008 - 2009: BK Công đoàn Viên chức Việt Nam

Năm 2010: BK LĐLĐ tỉnh Phú Y ên

Năm 2011:  Cờ thi đua xuất sắc LĐLĐ tỉnh

Năm 2012: BK Tổng LĐLĐ VN, Cờ LĐLĐ tỉnh (NK 2008-2013)

Năm 2013: Cờ thi đua xuất sắc CĐVC Việt Nam, BK LĐLĐ tỉnh, Cờ chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà“ của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Năm  2014: Cờ dẫn đầu Cụm thi đua DHNTB của CĐVC Việt Nam, Bằng khen  UBND tỉnh Phú Yên. 

Năm 2015: Cờ TĐXS toàn diện của Tổng LĐLĐ Việt Nam

Năm 2016: Bằng khen UBND tỉnh Phú Yên

Năm 2017: BK LĐLĐ tỉnh Phú Yên 

 


 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
LAO ĐỘNG VÀ SÁNG TẠO
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
     Hôm nay :  6035
     Hôm qua :   8594
     Tổng cộng :  7592957
 
   
     
 
Trang chủ | Giới thiệu | Thư điện tử | Liên hệ
© 2013 Liên đoàn Lao động Phú Yên
Địa chỉ:276 NGUYỄN HUỆ, PHƯỜNG 7, THÀNH PHỐ TUY HÒA, TỈNH PHÚ YÊN
Điện thoại: 02573823626 - Fax: 02573826011
Thư điện tử: vanphongcdpy@gmail.com; websitecdpy@gmail.com