lao động và sáng tạo
   
 
 
   
 
THI ĐUA HƯỚNG VỀ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA NÔNG NGHIỆP, XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI VÀ GÓP PHẦN AN SINH XÃ HỘI
    Nguồn cung cấp tin:
    Cập nhật vào lúc: 14:34:44 16-07-2015
   
           
   

Tại Đại hội các chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc (01-5-1952), Người nhấn mạnh “Thi đua là yêu nước: Thi đua là một cách yêu nước thiết thực và tích cực… Yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất…”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt chú ý việc xây dựng điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong phong trào thi đua, Người từng nói: “Một tấm gương tốt có lợi bằng một trăm bài diễn thuyết”. Ngoài ra việc nhân rộng điển hình phải gắn liền với việc phát hiện những nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt, làm nòng cốt cho phong trào thi đua yêu nước ở các cấp, các ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trong giai đoạn hiện nay. Phong trào thi đua mà không có điển hình tiên tiến thì phong trào sẽ thiếu đi sức sống; ngược lại, có điển hình tiên tiến mà không có phong trào thi đua thì những điển hình đó cũng ít có cơ hội được tôn vinh, nhân rộng để mọi người biết và học tập.

 Hưởng ứng “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các cấp công đoàn đã triển khai sâu rộng thi đua yêu nước trong CNVCLĐ đạt được nhiều kết quả tích cực. Với mỗi phong trào thi đua đều có những điễn hình tiêu biểu, xuất sắc. Có thể nói, với những kết quả đạt được trong thời gian qua, phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ tỉnh Phú Yên đang ngày càng khởi sắc, bám sát thực tiễn địa phương. Đặc biệt, các cấp Công đoàn đã nâng cao được vị thế, không chỉ được người lao động tin cậy, mà các cấp ủy Đảng, chính quyền luôn coi trọng Công đoàn là tổ chức nòng cốt góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, hỗ trợ đắc lực cho các ngành, địa phương trong công cuộc xây dựng quê hương Phú Yên ngày càng phát triển vững chắc. Từ thực tiễn các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, xuất sắc; nhiều công trình, sản phẩm mới được ra đời, làm lợi hàng chục tỷ đồng; góp phần mang lại hiệu quả to lớn trong thực hiện sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. 

 Bên cạnh phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước-Đảm việc nhà” được trở thành phong trào thi đua mạnh mẽ sâu rộng trong CNVCLĐ… Phong trào "Thi đua liên kết phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn" gắn với chủ trương xây dựng nông thôn mới đã được các cấp Công đoàn trong tỉnh triển khai thành các phong trào cụ thể, với những mục tiêu, nội dung rõ ràng, phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp, cơ quan, thể hiện vai trò, trách nhiệm nòng cốt của giai cấp công nhân trong thực hiện liên minh với giai cấp nông dân, đội ngũ trí thức trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước, CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn. Qua phong trào thi đua đã có nhiều mô hình liên kết, cách làm hay xuất hiện và nhân rộng như: 

- Phong trào thi đua xây dựng mô hình“Liên kết bốn nhà”: liên kết giữa công nhân các nhà máy chế biến nông sản thực phẩm với nông dân các vùng nguyên liệu; liên kết giữa các cơ sở nghiên cứu, trung tâm khuyến nông với các HTX và hộ nông dân để đưa tiến bộ KHKT vào sản xuất; mô hình hoạt động của Công ty TNHH công nghiệp KCP Việt Nam là một điển hình của ngành mía đường cả nước…


Tham gia làm đường giao thông nông thôn

 - Phong trào thi đua “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới” Các cấp Công đoàn cùng các tổ chức chính trị xã hội và cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ ngành Giao thông vận tải đã đi đầu trong vận động nhân dân chấp hành việc giải tỏa hành lang, hiến đất, dịch tường, chặt cây, đóng góp kinh phí, ngày công... để làm đường giao thông và được người dân đồng tình ủng hộ mạnh mẽ. Bên cạnh đó, bám sát nhiệm vụ của địa phương, công đoàn các xã, thị trấn tiếp tục phối hợp chỉ đạo tích cực tuyên truyền, triển khai các nhiệm vụ về xây dựng nông thôn mới như: Bê tông hóa đường giao thông thôn, xóm; kiên cố hóa kênh mương, giao thông nội đồng, điện, thông tin liên lạc, phát thanh, truyền hình, xây dựng các tiêu chí nông thôn mới…; ứng dụng công nghệ mới, giống mới trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, khai thác, chế biến nông, hải sản,... Phong trào thi đua đã đem lại kết quả đáng kể, diện mạo nông thôn được thay đổi rõ rệt, hạ tầng kinh tế xã hội đã có bước phát triển, nhất là hệ thống giao thông, môi trường và các công trình phúc lợi. Tiêu biểu trong phong trào này là: LĐLĐ huyện Tây Hòa, LĐLĐ huyện Phú Hòa, CĐCS Bảo hiểm xã hội huyện Phú Hòa; CĐCS Phòng Kinh tế và hạ tầng và CĐCS các xã, thị trấn thuộc huyện Phú Hòa;...

 - Phối hợp với Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên có các mô hình ”Thắp sáng đường quê”, tự quản đoạn đường sáng, xanh, sạch, đẹp...; phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng”,… Mô hình tổ, đội sản xuất trên biển và nhất là các Nghiệp đoàn Nghề cá từng bước hoạt động nền nếp, phát huy được hiệu quả: Ngư dân đã có những hiểu biết nhất định về chủ trương của Đảng, Nhà nước về chiến lược phát triển kinh tế biển; đoàn kết giúp nhau nâng cao hiệu quả sản xuất, cùng nhau bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của ngư dân trên biển; quyền lợi người lao động nghề cá được quan tâm hơn, đời sống của ngư dân từng bước được cải thiện. Những mô hình đó đã thực sự trở thành động lực phát triển, tác động mạnh mẽ đến tư tưởng, hành động của ngư dân nhằmyên tâm bám biển, đánh bắt xa bờ nâng cao sản lượng khai thác thủy sản và kinh tế biển, góp phần thực hiện chiến lược kinh tế biển của đất nước và bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. 

- Cán bộ, CNVCLĐ toàn ngành Nông nghiệp và PTNT đã có nhiều đề tài, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất được áp dụng, trong đó có 68 đề tài, sáng kiến cấp cơ sở, 2 đề tài, sáng kiến cấp tỉnh và 4 đề tài, sáng kiến được Tổng Liên đoàn tặng Bằng Lao động sáng tạo.


Chăm lo sức khỏe cho nhân dân

 Đáng kể đến nữa là “Phong trào giúp nhau làm kinh tế gia đình và hoạt động xã hội từ thiện” ngày càng phát triển, được đông đảo CNVCLĐ tham gia: Trong 5 năm qua các cấp Công đoàn vận động công nhân, viên chức, lao động và các cơ quan, đơn vị đóng góp xây dựng Quỹ tương trợ, Nhóm tiết kiệm giúp nhau giải quyết khó khăn gia đình, cải thiện đời sống…, Quỹ “Mái ấm Công đoàn” trên 4,625 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng 265 nhà “Mái ấm Công đoàn”; thăm hỏi động viên 1.248 trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo, với số tiền gần 411,2 triệu đồng. Nhân dịp kỷ niệm 400 năm Phú Yên hình thành và phát triển, Liên đoàn Lao động tỉnh đã vận động được 510 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng 23 nhà “Mái ấm đoàn kết”. Kịp thời thăm hỏi 986 trường hợp khó khăn trong các đợt bão lũ, với số tiền 471,6 triệu đồng. Vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, Quỹ Từ thiện Tấm Lòng Vàng tặng hàng ngàn suất quà, hỗ trợ xây dựng trên 50 nhà, hỗ trợ 02 phòng học vi tính cho các trường trong vũng lũ. Giải ngân vốn vay giải quyết việc làm kênh Tổng Liên đoàn với số tiền là 4,179 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 773 lượt lao động. Vận động công nhân, viên chức, lao động đóng góp Quỹ “Tiết kiệm vì Phụ nữ” trên 2.013 triệu đồng, giải ngân cho 449 hộ vay với số tiền 1.337 triệu đồng. Vận động đóng góp 13.318 triệu đồng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa", 14.256 triệu đồng Quỹ "Vì người nghèo", 111 triệu đồng ủng hộ chương trình “Tấm lưới nghĩa tình”; nhận phụng dưỡng 57 mẹ Việt Nam anh hùng còn sống; xây dựng mới và sửa chữa 341 nhà tình nghĩa số tiền 3,8 tỷ đồng, đóng góp 700 triệu đồng hưởng ứng cuộc vận động 6.000 áo ấm tặng người cao tuổi trong tỉnh nhân ngày Người cao tuổi. Trong những năm qua hoạt động xã hội từ thiện của Công đoàn đã góp phần vào an sinh xã hội, thực sự tạo mối quan hệ gắn bó giữa tổ chức Công đoàn với người lao động, củng cố niềm tin của người lao động đối với Đảng, Nhà nước.


Hỗ trợ xây dựng nhà "Mái ấm công đoàn"

Từ các phong trào thi đua, trong 5 năm (2010 - 2014) có 6.119 lượt tập thể lao động xuất sắc, 13.306 lượt tập thể lao động tiên tiến, 176.493 lượt cá nhân lao động tiên tiến, 25.697 lượt chiến sĩ thi đua các cấp; có 27.369 sáng kiến, cải tiến, 350 công trình, sản phẩm chất lượng, làm lợi 33,26 tỷ đồng; Chủ tịch nước tặng 277 Huân chương Lao động các loại, Thủ tướng Chính phủ tặng 29 cờ, 565 bằng khen. Trong đó Cán bộ công đoàn và tập thể công đoàn các cấp được tặng thưởng: Chủ Tịch nước tặng Huân chương Độc lập Hạng Nhì cho phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn tỉnh Phú Yên, tặng Huân chương Lao động hạng III cho 5 tập thể và 4 cá nhân; Thủ tướng chính phủ tặng 1 cờ, 7 bằng khen cho 4 tập thể và 3 cá nhân; Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng 32 cờ, 152 bằng khen; 26 Bằng “Lao động sáng tạo” và 1.392 kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”; LĐLĐ tỉnh tặng thưởng 116 cờ và 3.055 Bằng khen cho các tập thể và cá nhân.


Tại Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến CNVCLĐ tỉnh lần thứ IV-Năm 2015 đã có 29 tập thể, 30 cá nhân điển hình tiêu biểu được khen thưởng, 4 điển hình tiêu biểu xuất sắc (1 tập thể, 3 cá nhân) được cử dự Đại hội thi đua yêu nước CNVCLĐ toàn quốc lần thứ IX-2015 và 8 cá nhân tiêu biểu xuất sắc được cử dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Phú Yên lần thứ IV-2015.

 Bài TRẦN NGỌC, ảnh Website CĐPY

 
  CÁC TIN KHÁC
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
LAO ĐỘNG VÀ SÁNG TẠO
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
     Hôm nay :  6222
     Hôm qua :   8594
     Tổng cộng :  7593144
 
   
     
 
Trang chủ | Giới thiệu | Thư điện tử | Liên hệ
© 2013 Liên đoàn Lao động Phú Yên
Địa chỉ:276 NGUYỄN HUỆ, PHƯỜNG 7, THÀNH PHỐ TUY HÒA, TỈNH PHÚ YÊN
Điện thoại: 02573823626 - Fax: 02573826011
Thư điện tử: vanphongcdpy@gmail.com; websitecdpy@gmail.com