CƠ CẤU TỔ CHỨC
   
 
 
   
 
 Tên đơn vị:  Văn Phòng
 Địa chỉ:   276 nguyễn huệ
 Điện thoại:   0257.3823626
 Thư điện tử:   vanphongcdpy@gmail.com 
 Website:  congdoanphuyen.org.vn
Xem chi tiết
 
 Tên đơn vị:  Ban Tổ chức
 Địa chỉ:   276 Nguyễn Huệ
 Điện thoại:   0257.3824376
 Thư điện tử:    
 Website:  
Xem chi tiết
 
 Tên đơn vị:  Ban Chính sách Pháp luật
 Địa chỉ:   276 Nguyễn Huệ
 Điện thoại:   0257.3827904
 Thư điện tử:   bancsplpy@gmail.com 
 Website:  
Xem chi tiết
 
 Tên đơn vị:  Ban Tuyên giáo - Nữ công
 Địa chỉ:   Liên đoàn Lao động tỉnh
 Điện thoại:   0257. 3829479
 Thư điện tử:   nucongphuyen@gmail.com 
 Website:  
Xem chi tiết
 
 Tên đơn vị:  Ban Tài chính
 Địa chỉ:   276 Nguyễn Huệ
 Điện thoại:   0257.3826013
 Thư điện tử:   ngoctucdpy@gmail.com 
 Website:  
Xem chi tiết
 
 Tên đơn vị:  Ủy ban kiểm tra
 Địa chỉ:   276 Nguyễn Huệ
 Điện thoại:   0257.3829478
 Thư điện tử:   uybankiemtracdpy@gmail.com 
 Website:  
Xem chi tiết
 
 Tên đơn vị:  Ban Tuyên giáo - Nữ công
 Địa chỉ:   276 Nguyễn Huệ
 Điện thoại:   0257.3829479
 Thư điện tử:   nucongphuyen@gmail.com 
 Website:  
Xem chi tiết
 
 Tên đơn vị:  Ủy ban kiểm tra khóa X (2018 - 2023)
 Địa chỉ:   276 Nguyễn Huệ, TP Tuy Hòa
 Điện thoại:   0257.3829478
 Thư điện tử:   uybankiemtracdpy@gmail.com 
 Website:  
Xem chi tiết
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
LAO ĐỘNG VÀ SÁNG TẠO
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
     Hôm nay :  5804
     Hôm qua :   8594
     Tổng cộng :  7592726
 
   
     
 
Trang chủ | Giới thiệu | Thư điện tử | Liên hệ
© 2013 Liên đoàn Lao động Phú Yên
Địa chỉ:276 NGUYỄN HUỆ, PHƯỜNG 7, THÀNH PHỐ TUY HÒA, TỈNH PHÚ YÊN
Điện thoại: 02573823626 - Fax: 02573826011
Thư điện tử: vanphongcdpy@gmail.com; websitecdpy@gmail.com