• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
logo
add image

Ban Chấp hành, UBKT Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XI (2023 - 2028)

Ngày đăng

    

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH  LĐLĐ TỈNH KHÓA XI (2023 – 2028)

thăng.jpg

Họ và tên:  Phan Quốc Thắng

Chức vụ:    UVBCHTLĐ, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch

Đơn vị:       Liên đoàn Lao động tỉnh

Năm sinh:  1965

Trình độ:   Đại học KTNN, Cử nhân

Điện thoại: 0903348774

Email:        thang0465@gmail.com

     LÊ THỊ NGỌC HOA.jpg

Họ và tên:  Lê Thị Ngọc Hoa

Chức vụ:    Phó chủ tịch Thường trực

Đơn vị:       Liên đoàn Lao động tỉnh

Năm sinh:  1973

Trình độ:   Thạc sĩ kinh tế phát triển, Cao cấp chính trị

Điện thoại: 0918187727

Email:        


     huyen.jpg


Họ và tên:  Nguyễn Ngọc Huyền

Chức vụ:    Phó Chủ tịch 

Đơn vị:       Liên đoàn Lao động tỉnh

Năm sinh:  1981

Trình độ:   Thạc sĩ KHMT, Cao cấp chính trị

Điện thoại: 0911359168

Email:        nguyenngochuyen@phuyen.edu.vn

     trịnh thị ngọc thủy.jpg

Họ và tên:  Trịnh Thị Ngọc Thủy

Chức vụ:    UVBTV, Trưởng ban Chính sách PL và QHLĐ

Đơn vị:       Liên đoàn Lao động tỉnh

Năm sinh:  1976

Trình độ:   Thạc sỹ QTKD, Cao cấp chính trị

Điện thoại: 0796677789

Email:        thuyldld276@gmail.com


     su.jpg


Họ và tên:  Đào Hồng Sự

Chức vụ:    UVBTV, Trưởng ban Tổ chức - KT - TG

Đơn vị:       Liên đoàn Lao động tỉnh

Năm sinh:  1980

Trình độ:   Thạc sĩ QTKD, Cao cấp chính trị

Điện thoại: 0908668962

Email:        su369p7@gmail.com

    

   thanh.jpg


Họ và tên:  Trần Trương Thành

Chức vụ:    UVBTV, Chánh Văn phòng

Đơn vị:       Liên đoàn Lao động tỉnh

Năm sinh:  1979

Trình độ:   Thạc sĩ Hành chính, Cao cấp chính trị

Điện thoại: 0934881717

Email:             hue.jpg


Họ và tên:  Trần Thị Như Huệ

Chức vụ:    Phó Trưởng ban CSPL, QHLĐ và Nữ công

Đơn vị:       Liên đoàn Lao động tỉnh

Năm sinh:  1975

Trình độ:   Đại học Luật,  Cao cấp chính trị

Điện thoại: 0945500055

Email:       


      trinh.jpg


Họ và tên:  Trình Thị Tuyết Trinh

Chức vụ:    Phó Trưởng ban phụ trách Ban Tài chính

Đơn vị:       Liên đoàn Lao động tỉnh

Năm sinh:  1975

Trình độ:   Thạc sĩ QTKD, Cao cấp chính trị

Điện thoại: 0836022099

Email:        trinhpyvn@gmail.com


       tùng.jpg


Họ và tên:  Lê Thanh Tùng

Chức vụ:    Chủ tịch CĐ Viên chức

Đơn vị:       Công đoàn Viên chức

Năm sinh:  1965

Trình độ:   Đại học Luật, Cao cấp chính trị

Điện thoại: 0905790312

Email:                hưng.jpg


Họ và tên:  Mã Quang Hưng

Chức vụ: Chủ tịch Công ty TNHH MTV Du lịch CĐ Phú Yên

Đơn vị:       Công ty TNHH MTV Du lịch CĐ Phú Yên

Năm sinh:  1974

Trình độ:   Đại học Kinh tế Luật, Cao cấp chính trị

Điện thoại: 

Email:     


        tri.jpg


Họ và tên:  Nguyễn Trí

Chức vụ:    Giám đốc Nhà văn hóa lao động Phú Yên

Đơn vị:       Nhà văn hóa lao động Phú Yên

Năm sinh:  1980

Trình độ:   Thạc sĩ Quản lý giáo dục, Cao cấp chính trị

Điện thoại: 0905171618

Email:  


        duc.jpg


Họ và tên:  Lê Văn Đức

Chức vụ:    Chủ tịch CĐ Ngành Y tế

Đơn vị:       Công đoàn Ngành Y tế

Năm sinh:  1973

Trình độ:   Đại học Tiếng Anh,  Cao cấp chính trị

Điện thoại: 

Email:      

 
        hung.jpg

        vi.jpg


Họ và tên:  Trần Mạnh Hùng

Chức vụ:    UVBTV, Chủ tịch CĐ Ngành Giáo dục

Đơn vị:       Công đoàn Ngành Giáo dục

Năm sinh:  1977

Trình độ:   Đại học Sư phạm TDTT,  Cao cấp chính trị

Điện thoại: 

Email:      

Họ và tên:  Ngô Hoàng Vi

Chức vụ:    Chủ tịch CĐ Khu kinh tế

Đơn vị:       Công đoàn Khu kinh tế

Năm sinh:  1986

Trình độ:   Đại học Tài chính kế toán,  Trung cấp chính trị

Điện thoại: 

Email:      

       oanh.jpg


Họ và tên:  Đặng Thị Kim Oanh

Chức vụ:    Chủ tịch LĐLĐ huyện Sông Hinh

Đơn vị:       Liên đoàn Lao động huyện Sông Hinh

Năm sinh:  1975

Trình độ:   Thạc sỹ Quản lý công, Cao cấp chính trị

Điện thoại: 

Email:       

   TRƯƠNG TRỌNG LAM.jpg


Họ và tên:  Trương Trọng Lam

Chức vụ:    Chủ tịch LĐLĐ huyện Tây Hòa

Đơn vị:       Liên đoàn Lao động huyện Tây Hòa

Năm sinh:  1966

Trình độ:   Đại học kinh tế Nông lâm, Cao cấp chính trị

Điện thoại: 0987670063

Email:       

     quyền.jpg


Họ và tên:  Trần Trọng Quyền

Chức vụ:    Chủ tịch LĐLĐ TX Đông Hoà

Đơn vị:       Liên đoàn Lao động thị xã Đông Hòa

Năm sinh:  1974

Trình độ:   Thạc sĩ TNMT, Cao cấp chính trị

Điện thoại: 

Email:          

       phăng.jpg


Họ và tên: Nguyễn Văn Phăng

Chức vụ:    Chủ tịch LĐLĐ huyện Sơn Hòa

Đơn vị:       Liên đoàn Lao động huyện Sơn Hòa

Năm sinh:  1965

Trình độ:   Đại hc

Điện thoại: 

Email:

        mẫn.jpg


Họ và tên: Trình Ngọc Mẫn

Chức vụ:    Chủ tịch LĐLĐ huyện Phú Hòa

Đơn vị:       Liên đoàn Lao động huyện Phú Hòa

Năm sinh:  1967

Trình độ:   Đại hc sư phạm Vật Lý,  Cao cấp

Điện thoại: 

Email:

   HỒ NGỌC ÁNH.jpg


Họ và tên:  Hồ Ngọc Ánh

Chức vụ:    Chủ tịch LĐLĐ huyện Đồng Xuân

Đơn vị:       Liên đoàn Lao động huyện Đồng Xuân

Năm sinh:  1966

Trình độ:   Đại học Luật, Cao cấp chính trị

Điện thoại: 0967900302

Email:

      hoai.jpg


Họ và tên:  Phan Thanh Hoài

Chức vụ:    Chủ tịch LĐLĐ huyện Tuy An

Đơn vị:       Liên đoàn Lao động huyện Tuy An

Năm sinh:  1981

Trình độ:   Đại học Luật, Cao cấp chính trị

Điện thoại: 

Email:

        chinh.jpg


Họ và tên:  Phạm Thị Minh Chính

Chức vụ:    Chủ tịch LĐLĐ TX Sông Cầu

Đơn vị:       Liên đoàn Lao động TX Sông Cầu

Năm sinh:  1974

Trình độ:   Đại học Luật, Cao cấp chính trị

Điện thoại: 

Email:        ldldsongcau@gmail.com           

        vinh thanh.jpg


Họ và tên:  Lê Vĩnh Thành

Chức vụ:    Chủ tịch LĐLĐ TP. Tuy Hòa

Đơn vị:       Liên đoàn Lao động TP. Tuy Hòa

Năm sinh:  1975

Trình độ:   Thạc kĩ kinh tế Phát triển, Cao cấp chính trị

Điện thoại: 

Email:          

   võ thị minh duyên.jpg


Họ và tên:  Võ Thị Minh Duyên

Chức vụ:  Chủ tịch Hội đồng trường 

Đơn vị:       Trường Đại học Phú Yên

Năm sinh:  1972

Trình độ:   Thạc sỹ Lịch sử Việt Nam, Cao cấp chính trị

Điện thoại: 0983188029

Email:        vominhduyen@pyu.edu.vn

     luan.jpg


Họ và tên:  Phan Ngọc Luận

Chức vụ:    Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Phú Yên

Đơn vị:       Bảo hiểm xã hội Phú Yên

Năm sinh:  1976

Trình độ:    Thạc sỹ QTKD, Cao cấp chính trị

Điện thoại: 

Email:       

     hao.jpg


Họ và tên:  Nguyễn Văn Hào

Chức vụ:    Phó Giám đốc Sở Tài chính

Đơn vị:       Sở Tài chính Phú Yên

Năm sinh:  1973

Trình độ:  Thạc sỹ QTKD , Cao cấp chính trị

Điện thoại: 

Email:

   NGUYỄN TẤN CHÂN.jpg


Họ và tên:  Nguyễn Tấn Chân

Chức vụ:    Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải

Đơn vị:       Sở Giao thông vận tải

Năm sinh:  1968

Trình độ:   Đại học cầu đường, Cao cấp chính trị

Điện thoại: 0913495419

Email:

   NGUYỄN TẤN THUẦN.jpg     quyen.jpg


Họ và tên:  Nguyễn Tấn Thuần

Chức vụ:    Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên

Đơn vị:       Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên

Năm sinh:  1967

Trình độ:   Thạc sỹ QTKD, Cao cấp chính trị

Điện thoại: 0903588487

Email:Họ và tên:  Nguyễn Vũ Tố Quyên

Chức vụ:    Phó Trưởng ban Quản lý khu kinh tế

Đơn vị:       Ban Quản lý khu kinh tế

Năm sinh:  1976

Trình độ:   Thạc sỹ Kinh tế phát triển, Cao cấp chính trị

Điện thoại: 

Email:        

     phu.jpg


Họ và tên:  Lê Hoàng Phú

Chức vụ:    Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL tỉnh

Đơn vị:       Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tỉnh

Năm sinh:  1975

Trình độ:   Thạc sỹ Khoa học Giáo dục, Cao cấp chính trị

Điện thoại: 

Email:        

       tinh.jpg


Họ và tên:  Lê Đức Tịnh

Chức vụ:    Phó Giám đốc Sở LĐ, TB & XH tỉnh

Đơn vị:       Sở Lao động, Thương binh & Xã hội tỉnh

Năm sinh:  1971

Trình độ:   Đại học Công tác xã hội, Cao cấp chính trị

Điện thoại: 

Email:        

        ly.jpg


Họ và tên:  Lê Quốc Ly

Chức vụ:    Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh

Đơn vị:       Tóa án nhân dân tỉnh

Năm sinh:  1971

Trình độ:   Đại học Luật, Cao cấp chính trị

Điện thoại: 

Email:       


DANH SÁCH ỦY BAN KIỂM TRA LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG KHÓA XI (2023 – 2028)

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ, đơn vị

Trình độ

1

Đào Hồng Sự 

1980

UVBTV, Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ tỉnh

Thạc sĩ

2

Trần Thanh Tuấn

1980

Phó Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ tỉnh

Đại học

3

Trịnh Thị Hoàng Như Ý


1992

 

Chuyên viên Ban TC-KT-TG

Đại học

4

Trần Thị Ngọc Dung  


1986

 


Chuyên viên Ban CSPL, QHLĐ và NC

Đại học

5

Phạm Lê Bích Hằng

1983

Phó Chủ tịch LĐLĐ TX Sông Cầu

Thạc sĩ

6

Nguyễn Duy Linh

1970

Phó Chánh thanh tra Sở LĐ-TB&XH tỉnh

Đại học

7

Nguyễn Thị Như Ý

1983

Trưởng Phòng Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế, Cục Thuế tỉnh

Đại học

8

Trần Thị Mai Thanh

1980

Phó trưởng phòng Thanh tra Kiểm tra Bảo hiểm xã hội tỉnh

Đại học

9

Trần Văn Vương

1973

Phó Trưởng phòng- Phòng nghiệp vụ 4 Thanh tra tỉnh

Đại học


Để lại bình luận

beyond hair instagram laki hair wigs latex dress how to make hair extensions look natural with short hair 2c hair short latex dresses angel hair extensions where are chrome extensions stored mac latex clothes pink xpressions braiding hair london ontario hair extensions latex clothing uk
Top