• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
logo
add image

Liên đoàn Lao động huyện Tây Hòa

Ngày đăng

1. Đặc điểm tình hình

Quá trình thành lập: Liên đoàn lao động huyện Tây Hòa được thành lập theo quyết định số: 24/QĐ-LĐLĐ ngày 24/6/2005 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Yên tổng số CBCC chuyên trách là 03 đồng chí, được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị quá các trường, lớp do Nhà nước và công đoàn tổ chức.

- Địa điểm trụ sở: Thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hoà, tỉnh Phú Yên.

- Điện thoại: 0573.578540 – 0573.504027

- Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động huyện nhiệm kỳ (2013-2018) có 17 đồng chí; Ban thường vụ: 05 đồng chí, UBKT: 05 đồng chí.

- Tống số CĐCS trực thuộc 39 đơn vị, trong đó đơn vị HCSN 39.

- Chủ tịch: Trương Trọng Lam

- Phó chủ tịch: Hà Thị Thủy Hạ

2. Chức năng, nhiệm vụ:

Tổ chức, chỉ đạo phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn trong toàn huyện về công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho CNVCLĐ; tuyên truyền vận động CNVCLĐ học tập, quán triệt các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết công đoàn cấp trên; phối hợp tổ chức phong trào thi đua yêu nước và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

3. Danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đạt được

3.1 Danh hiệu thi đua

- Từ năm 2005- 2014: Đạt tập thể Lao động xuất sắc.

3.2 Hình thức khen thưởng

* Năm 2005:

- Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác.

* Năm 2006:

 - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen về Thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh”

- Chủ tịch UBND huyện Tây Hoà khen thưởng đơn vị dẫn đầu khối thi đua

* Năm 2007:

- Ủy ban Nhân dân huyện Tây Hoà khen thưởng đơn vị dẫn đầu khối thi đua.

- Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác.

* Năm 2008:

- Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên tặng cờ thi đua xuất sắc trong công tác.

* Năm 2009:

- Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích Hoàn thành xuất sắc giai đoạn (2007-2009)

Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Yên tặng bằng khen tổng kết 3 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

* Năm 2010:

- Ủy ban Nhân dân huyện Tây Hòa tặng Giấy khen về thành tích xuất sắc trong công tác.

* Năm 2011:

- Chủ tịch nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Namtặng thưởng Huân chương lao động hạng ba.

- Ủy ban Nhân dân huyện Tây Hòa tặng cờ thi đua xuất sắc trong công tác.

- Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Yên tặng cờ dẫn đầu thi đua khối II.

* Năm 2012:

- Bằng khen Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Yên về phong trào thi đua “Công trình chào mừng 40 năm hình thành và phát triển tỉnh Phú Yên”

- Ủy ban Nhân dân huyện Tây Hòa tặng cờ thi đua xuất sắc trong công tác.

* Năm 2013:

- Bằng khen Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Yên về phong trào thi đua “Lao động giỏi”

- Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác.

- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen về phong trào thi đua “Giỏi việc nước, Đảm việc Nhà”

* Năm 2014: 

- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen về Thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh”

* Năm 2015:

- Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên tặng Bằng khen về phong trào thi đua “Giỏi việc nước, Đảm việc Nhà” giai đoạn (2010-2015)

- Ủy ban Nhân dân huyện Tây Hòa tặng Giấy khen về thành tích xuất sắc trong công tác.

- Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen Sơ kết giữa nhiệm kỳ (2008-2013) về Thành tích trong hoạt động công đoàn.

Để lại bình luận

Top