• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
logo
add image

Sự gắn kết giữa Công đoàn, Thanh niên và Cựu chiến binh dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy PC Phú Yên

Ngày đăng

Sự gắn kết giữa Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh PC Phú Yên trong các hoạt động là kết quả sự lãnh đạo nhịp nhàng của Đảng ủy PC Phú Yên. Việc này đã đẩy mạnh các hoạt động đồng hành cùng chuyên môn của các đoàn thể, góp phần thiết thực cho công tác sản xuất kinh doanh.

Su lien ket 3.jpg

Thời gian qua, Đảng ủy Công ty đã lãnh đạo Công đoàn đẩy mạnh các hoạt động phong trào, tập trung vận động người lao động tích cực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022. Đặc biệt, Công đoàn phối hợp cùng chuyên môn phát động thi đua liên tịch hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác năm 2022 và hoàn thành xuất sắc các phong trào thi đua chuyên đề năm 2022; phát động thi đua liên tịch phong trào thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu “10 nghìn sáng kiến” trong EVN hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với 30 sáng kiến. Bên cạnh đó, Công đoàn Công ty phát động 02 phong trào thi đua; đăng ký Công đoàn EVNCPC 01 giải pháp đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức công đoàn với chủ đề “Nâng cao nhận thức về an toàn điện trong nhân dân và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng”. Tiếp tục phát huy hiệu quả của công tác bồi huấn các năm trước, 15/18 Công đoàn trực thuộc tự phát động các phong trào thi đua Công đoàn đồng hành cùng chuyên môn, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị. Quan trọng hơn, Công đoàn Công ty có 03 mô hình được UBMTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên công nhận là mô hình, sáng kiến, ý tưởng mới trong phong trào thi đua “Phú Yên đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế giai đoạn 2021-2023”, trong đó có 01 mô hình được UBND tỉnh Phú Yên tặng bằng khen năm 2022. Việc này đã nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, người lao động trong việc hoàn thành nhiệm vụ.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công ty, lực lượng thanh niên đã đóng góp rất mạnh mẽ với các hoạt động phong trào xung kích trong chuyên môn và phong trào. Điển hình, Đoàn cơ sở đã huy động 12 đoàn viên thanh niên hỗ trợ Điện lực Phú Hòa xây dựng cơ sở dữ liệu lưới điện hạ thế cho 15 trạm biến áp có tổn thất cao bằng phần mềm PSS/ADEPT và lập phương án san tải cụ thể đối với từng trạm biến áp. Tiếp đó, Đoàn phối hợp cùng Điện lực Tuy Hòa và Đông Hòa tổ chức ký lại hợp đồng mua bán điện sinh hoạt theo phương thức điện tử cho 3.300 khách hàng. Cùng với đó, hàng loạt các công trình thắp sáng đường quê được phối hợp giữa Đoàn và Hội Cựu chiến binh tại các vùng nông thôn đã được thắp sáng với kinh phí từ sự vận động đóng góp.

Hội CCB chỉ 19 hội viên nhưng là một thành phần đóng góp quan trọng trong hoạt động phối hợp với các đoàn thể Công ty. Hội đã tổ chức lao động ngoài giờ vào các ngày nghỉ cuối tuần để thi công các công trình. Điểm nhấn, Hội đã tích cực phối hợp cùng với các đoàn thể của đơn vị như Công đoàn, Đoàn Thanh niên triển khai nhiều hoạt động tình nghĩa đến với các gia đình chính sách, những hoàn cảnh neo đơn như tặng bê giống cho các hộ nghèo 09/09 huyện, thị và thành phố. Đặc biệt, trong thời gian cao điểm của đại dịch Covid-19, Hội CCB đã tích cực phối hợp Công đoàn và Đoàn Thanh niên đóng góp vào quỹ COVID-19; tự nguyện góp kinh phí để mua nhu yếu phẩm tặng bà con khu vực thôn Ngọc Lãng, xã Bình Ngọc bị cách ly dài ngày do dịch Covid-19 hơn 50 xuất quà. Bên cạnh đó, Hội Cựu chiến binh và Đoàn cơ sở tiếp tục duy trì và phát huy tốt quy chế phối hợp hoạt động theo chương trình liên kết sinh hoạt giữa Hội với Đoàn về giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ Công ty.

Thời gian đến, Đảng ủy PC Phú Yên tiếp tục lãnh đạo các đoàn thể hoạt động có hiệu quả, chú trọng vào các hoạt động đưa tin, viết bài tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, thực hiện tốt các chính sách đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, giúp đỡ cán bộ, đảng viên, người lao động gặp khó khăn, hoạn nạn, đóng góp tích cực các quỹ tình nghĩa do các cấp phát động nhằm xây dựng các đoàn thể Công ty đạt vững mạnh xuất sắc.

Tác giả: Bài và ảnh: Hoa Hồng

Để lại bình luận

Top