• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
logo
add image

PHONG TRÀO “THI ĐUA PHỤC VỤ SỰ NGHIỆP CNH, HĐH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN” GẮN VỚI PHONG TRÀO THI ĐUA “CHUNG SỨC, CHUNG LÒNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI”

Ngày đăng

BCH công đoàn cơ sở xã xác định để làm tốt vai trò của công đoàn trong phong trào “Thi đua phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn” gắn với phong trào thi đua “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”, đã phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu và làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chương trình, kế hoạch của tổ chức Công đoàn đến toàn thể cán bộ, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân; thường xuyên tuyên truyền về những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới để từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, bằng những việc làm cụ thể để đoàn viên, CNVCLĐ cùng với nhân dân tham gia thực hiện.

CĐCS xã Xuân Sơn Nam đã tổ chức lồng ghép hội nghị tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới với hơn 5.056 lượt người; tuyên truyền trên đài truyền thanh xã với 1.075 lượt bài. Phối hợp với Đoàn thanh niên làm vệ sinh đường làng ngõ xóm và các điểm cầu; thực hiện công trình thắp sáng đường quê với chiều dài 300m; lắp đặt 150 panô tuyên truyền về môi trường và nông thôn mới; hàng năm Ban Chấp hành CĐCS đã xây dựng kế hoạch tham gia xây dựng nông thôn mới, với những nội dung, công việc thiết thực, sát với tình hình cụ thể trong từng thời gian, địa điểm rõ ràng; qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên và nhân dân sâu sắc về phong trào “Thi đua phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn” gắn với phong trào thi đua “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”.

Phối hợp với chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể xã phát động và triển khai thực hiện phong trào thi đua “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, huy động CBCC, người lao động và nhân dân tham gia đồng tình hưởng ứng như đóng góp tiền, ngày công lao động, vật liệu, hiến đất… để thực hiện bê tông hóa đường giao thông nông thôn và các dự án xây dựng nông thôn mới; đến nay các tuyến đường trên địa bàn xã cơ bản đã được nhựa hóa, bê tông hóa, đảm bảo đi lại thuận tiện quanh năm.

Vận động đoàn viên, CBCC và NLĐ tích cực tham gia hỗ trợ phát triển sản xuất, triển khai thực hiện các mô hình giúp nông dân tiếp cận với tiến bộ khoa học kỹ thuật, các phương pháp bón phân, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và kỹ thuật chăn nuôi, như: thâm canh cây lúa nước, thâm canh cây ngô lai và chăn nuôi bò lai sinh sản; mô hình chăn nuôi bò thịt, bò lai sinh sản; mô hình nuôi heo rừng lai sinh sản, cầy hương sinh sản;… vận động đoàn viên, CBCC tham gia cải cách hành chính, xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá, cơ quan an toàn về an ninh, trật tự. Trong 5 năm, có 31 lượt CBCC được Hội đồng sáng kiến kinh nghiệm của huyện công nhận, 27 lượt CBCC đạt chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; 100% CBCC đạt gia đình văn hóa; CĐCS xã hàng năm đều đạt vững mạnh và được Công đoàn cấp trên khen thưởng.

Những kết quả đạt được của phong trào “Thi đua phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp và  phát triển nông thôn” gắn với phong trào thi đua “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới” đã góp phần tăng nhanh sản lượng lương thực, đảm bảo an ninh lương thực; góp phần chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá, tài nguyên rừng được bảo vệ và phát triển, hạ tầng cơ sở nông thôn được đầu tư thuận lợi; công tác giáo dục, y tế có bước phát triển; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong xã đã được cải thiện và nâng cao đáng kể, mức hưởng thụ văn hóa được nâng lên một bước, tỷ lệ hộ nghèo giảm, hộ khá, giàu ngày càng tăng, an ninh trật tự xã hội ổn định, môi trường văn hóa xã hội lành mạnh.

xã xuân sơn nam.jpg

Quang cảnh xây dựng nông thôn mới của xã Xuân Sơn Nam

Từ những kết quả đạt được, năm 2016 xã Xuân Sơn Nam được UBND tỉnh Phú Yên công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và cũng là xã đầu tiên của huyện đạt chuẩn xã nông thôn mới; năm 2019 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về xây dựng nông thôn mới.

Qua phong trào thi đua, CĐCS xã Xuân Sơn Nam rút ra một số kinh nghiệm sau:

Một là: Làm tốt công tác vận động, tuyên truyền trong đoàn viên, CNVCLĐ để nâng cao nhận thức về phong trào “Thi đua phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn”, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; huy động đội ngũ CBCC, người lao động của địa phương tham gia cùng với chính quyền để xây dựng nông thôn mới.

Hai là: CĐCS phối hợp với chính quyền tạo điều kiện thuận lợi trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBCC, người lao động đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ của địa phương. Tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ do Cấp ủy, chính quyền, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của địa phương phân công phụ trách.

Ba là: Tích cực vận động CBCC, người lao động đóng góp nguồn lực để xây dựng nông thôn mới theo phương châm “Huy động nguồn lực từ cộng đồng là quyết định, sự tham gia của các doanh nghiệp và xã hội là quan trọng, sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước là cần thiết”.

Trong thời gian tới CĐCS xã Xuân Sơn Nam tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ nhận thức sâu sắc hơn về nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao và khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; tích cực tham gia thực hiện các công trình, phần việc thuộc tổ chức Công đoàn, để góp phần xây dựng xã Xuân Sơn Nam đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu vào cuối năm 2020.

Tác giả: Bài và ảnh: CĐCS xã Xuân Sơn Nam, Đồng Xuân

Để lại bình luận

Top