• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
logo
add image

Liên đoàn Lao động Thị xã Đông Hòa

Ngày đăng

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THỊ XàĐÔNG HÒA

 

1. Đặc điểm tình hình

        - Quá trình thành lập: LĐLĐ huyện Đông Hoà được thành lập ngày 24/6/2005, tổng số CBCC là 04 đồng chí (01 cán bộ hợp đồng), được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị qua các trường, lớp do Nhà nước và Công đoàn tổ chức.

          - Địa điểm trụ sở: KP 2, thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.

          - Điện thoại: 0573.531076 – 532066

          - Email: ldld.huyendonghoa@gmail.com

  - Ban Chấp hành LĐLĐ huyện có 17 đồng chí, Ban Thường vụ 05 đồng chí, UBKT 03 đồng chí.

         - Tổng số CĐCS trực thuộc 44 đơn vị, trong đó đơn vị HCSN 40, ngoài nhà nước 03 và 01 Nghiệp đoàn nghề cá.

- Tổng số CNVCLĐ: 2798 người

 

- Tổng số đoàn viên công đoàn: 2689 người

  

BAN CHẤP HÀNH LĐLĐ HUYỆN ĐÔNG HÒA KHÓA X, NHIỆM KỲ 2013 - 2018

 

- Chủ tịch: Nguyễn Văn Lai, số ĐT: 0905569502, Email: ldld.huyendonghoa@gmail.com

 

2. Chức năng, nhiệm vụ

         Tổ chức, chỉ đạo phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn trong toàn huyện về công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVCLĐ; tuyên truyền vận động CNVCLĐ học tập, quán triệt các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết công đoàn cấp trên; phối hợp tổ chức phong trào thi đua yêu nước và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

          3. Danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đã được ghi nhận

          3.1. Danh hiệu thi đua                                 

  - Từ năm 2005 – 2013: Đạt Tập thể Lao động xuất sắc         

                   3.2. Hình thức khen thưởng

         * Năm 2009:

- UBND tỉnh Phú Yên tặng Cờ thi đua xuất sắc

       - LĐLĐ tỉnh Phú Yên tặng Cờ thi đua xuất sắc.

       - Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

       - Thủ Tướng Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích trong công tác.- Ban chỉ đạo Cuộc vận động LĐLĐ tỉnh Phú Yên tặng Bằng khen thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

- Ban chỉ đạo tỉnh Phú Yên tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

* Năm 2010:

- UBND tỉnh Phú Yên tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác.

- LĐLĐ tỉnh Phú Yên tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

* Năm 2011:

- Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc.

- LĐLĐ tỉnh Phú Yên tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

* Năm 2012:

- LĐLĐ tỉnh Phú Yên tặng Cờ Thi đua xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2008 – 2013.

- LĐLĐ tỉnh Phú Yên tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, vận động CNVCLĐ tham gia giữ gìn trật tự ATGT.

- Chủ tịch Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Namtặng Huân chương Lao động hạng 3.

* Năm 2013:

- LĐLĐ tỉnh Phú Yên tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Để lại bình luận

Top