• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
logo
add image

Liên đoàn Lao động Thị xã Sông Cầu

Ngày đăng

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THỊ XÃ SÔNG CẦU


- Địa điểm trụ sở: Khu phố Long Hải, phường Xuân Phú, TX Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

- Điện thoại: 0573.875209

- Email: liendoanlaodongsongcau@gmail.com

- Quá trình thành lập: LĐLĐ huyện Sông Cầu (nay là LĐLĐ thị xã Sông Cầu), được thành lập từ năm 1975, tổng số CBCC hiện nay 04 đồng chí, được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị qua các trường, lớp do Nhà nước và Công đoàn tổ chức.

- Ban Chấp hành thị xã khóa (2013-2018): gồm 19 ủy viên

- Ban Thường vụ: gồm 05 ủy viên

- Ủy ban kiểm tra: gồm 03 ủy viên (Trong đó 01 chủ nhiệm và 02 ủy viên) 

- Chủ tịch: Phạm Minh Chính 

- Phó chủ tịch: Trần Công Sơn

- Tổng số CĐCS trực thuộc 45 đơn vị, (trong đó đơn vị HCSN 41, ngoài nhà nước 03 và 01 Nghiệp đoàn nghề cá Phường Xuân Thành, 01 Công đoàn Giáo dục thị xã với 51 CĐCS trường học trực thuộc).

* Từ năm 2004 - 2014: Đạt Tập thể Lao động xuất sắc 

 * Năm 2010: LĐLĐ tỉnh Phú Yên tặng cờ đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua khối 1 các LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố, CĐ viên chức (cụm ven biển).

* Năm 2012: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Namtặng cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn.

 * Năm 2013: LĐLĐ tỉnh tặng cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2008 - 2013

 * Và nhiều bằng khen của Liên đoàn lao động tỉnh, UBND tỉnh Phú Yên.

Để lại bình luận

Top