• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
logo
add image

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh

Ngày đăng

Thường trực LĐLĐ tỉnh khóa XI

 


 

 

Chủ tịch

Đ/c Đặng Ngọc Anh


 

LÊ THỊ NGỌC HOA.jpg


Untitled1.jpg

Phó Chủ tịch Thường trực

Đ/c Lê Thị Ngọc Hoa

 

Phó Chủ tịch

Đ/c Nguyễn Ngọc Huyền


DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ LĐLĐ TỈNH KHÓA XI   (2023-2028)

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Đặng Ngọc Anh

 Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

2

Lê Thị Ngọc Hoa

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh

3

Nguyễn Ngọc Huyền

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

4

Trịnh Thị Ngọc Thủy

UVBTV, Trưởng ban CSPL, QHLĐ và Nữ công LĐLĐ tỉnh

5

Đào Hồng Sự UVBTV, Trưởng ban Tổ chức- Kiểm tra - Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh

6

Trần Trương Thành UVBTV, Chánh Văn phòng LĐLĐ tỉnh

7

Trần Mạnh Hùng

UVBTV, Chủ tịch Công đoàn Ngành Giáo dục

8

Lê Vĩnh Thành UVBTV, Chủ tịch LĐLĐ TP. Tuy Hòa

Để lại bình luận

Top