• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
logo
add image

Ban Chấp hành, UBKT Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XI (2023 - 2028)

Ngày đăng

   

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH  LĐLĐ TỈNH KHÓA XI (2023 – 2028)


Họ và tên:  Đặng Ngọc Anh

Chức vụ:    Tỉnh ủy viên, Chủ tịch

Đơn vị:       Liên đoàn Lao động tỉnh

Năm sinh:  1966

Trình độ:    Cử nhân kinh tế Nông Lâm

Điện thoại:  0983443007

Email:        

     LÊ THỊ NGỌC HOA.jpg

Họ và tên:  Lê Thị Ngọc Hoa

Chức vụ:    Phó chủ tịch Thường trực

Đơn vị:       Liên đoàn Lao động tỉnh

Năm sinh:  1973

Trình độ:   Thạc sĩ kinh tế phát triển, Cao cấp chính trị

Điện thoại: 0918187727

Email:        


     huyen.jpg


Họ và tên:  Nguyễn Ngọc Huyền

Chức vụ:    Phó Chủ tịch 

Đơn vị:       Liên đoàn Lao động tỉnh

Năm sinh:  1981

Trình độ:   Thạc sĩ KHMT, Cao cấp chính trị

Điện thoại: 0911359168

Email:        nguyenngochuyen@phuyen.edu.vn

     trịnh thị ngọc thủy.jpg

Họ và tên:  Trịnh Thị Ngọc Thủy

Chức vụ:    UVBTV, Trưởng ban Chính sách PL, QHLĐ & Nữ công

Đơn vị:       Liên đoàn Lao động tỉnh

Năm sinh:  1976

Trình độ:   Thạc sỹ QTKD, Cao cấp chính trị

Điện thoại: 0796677789

Email:        thuyldld276@gmail.com


     su.jpg


Họ và tên:  Đào Hồng Sự

Chức vụ:    UVBTV, Trưởng ban Tổ chức - KT - TG

Đơn vị:       Liên đoàn Lao động tỉnh

Năm sinh:  1980

Trình độ:   Thạc sĩ QTKD, Cao cấp chính trị

Điện thoại: 0908668962

Email:        su369p7@gmail.com

    

   thanh.jpg


Họ và tên:  Trần Trương Thành

Chức vụ:    UVBTV, Chánh Văn phòng

Đơn vị:       Liên đoàn Lao động tỉnh

Năm sinh:  1979

Trình độ:   Thạc sĩ Hành chính, Cao cấp chính trị

Điện thoại: 0934881717

Email:             hue.jpg


Họ và tên:  Trần Thị Như Huệ

Chức vụ:    Phó Trưởng ban Tổ chức - KT - TG

Đơn vị:       Liên đoàn Lao động tỉnh

Năm sinh:  1975

Trình độ:   Đại học Luật,  Cao cấp chính trị

Điện thoại: 0945500055

Email:       


      trinh.jpg


Họ và tên:  Trình Thị Tuyết Trinh

Chức vụ:    Phó Trưởng ban Chính sách PL, QHLĐ & Nữ công

Đơn vị:       Liên đoàn Lao động tỉnh

Năm sinh:  1975

Trình độ:   Thạc sĩ QTKD, Cao cấp chính trị

Điện thoại: 0836022099

Email:        trinhpyvn@gmail.com


       tùng.jpg


Họ và tên:  Lê Thanh Tùng

Chức vụ:    Chủ tịch CĐ Viên chức

Đơn vị:       Công đoàn Viên chức

Năm sinh:  1965

Trình độ:   Đại học Luật, Cao cấp chính trị

Điện thoại: 0905790312

Email:                hưng.jpg


Họ và tên:  Mã Quang Hưng

Chức vụ: Chủ tịch Công ty TNHH MTV Du lịch CĐ Phú Yên

Đơn vị:       Công ty TNHH MTV Du lịch CĐ Phú Yên

Năm sinh:  1974

Trình độ:   Đại học Kinh tế Luật, Cao cấp chính trị

Điện thoại: 

Email:     


        tri.jpg


Họ và tên:  Nguyễn Trí

Chức vụ:    Giám đốc Nhà văn hóa lao động Phú Yên

Đơn vị:       Nhà văn hóa lao động Phú Yên

Năm sinh:  1980

Trình độ:   Thạc sĩ Quản lý giáo dục, Cao cấp chính trị

Điện thoại: 0905171618

Email:  


        duc.jpg


Họ và tên:  Lê Văn Đức

Chức vụ:    Chủ tịch CĐ Ngành Y tế

Đơn vị:       Công đoàn Ngành Y tế

Năm sinh:  1973

Trình độ:   Đại học Tiếng Anh,  Cao cấp chính trị

Điện thoại: 

Email:      

 
        hung.jpg

        vi.jpg


Họ và tên:  Trần Mạnh Hùng

Chức vụ:    UVBTV, Chủ tịch CĐ Ngành Giáo dục

Đơn vị:       Công đoàn Ngành Giáo dục

Năm sinh:  1977

Trình độ:   Đại học Sư phạm TDTT,  Cao cấp chính trị

Điện thoại: 

Email:      

Họ và tên:  Ngô Hoàng Vi

Chức vụ:    Phó Chủ tịch phụ trách CĐ Khu kinh tế

Đơn vị:       Công đoàn Khu kinh tế

Năm sinh:  1986

Trình độ:   Đại học Tài chính kế toán,  Trung cấp chính trị

Điện thoại: 

Email:      

       oanh.jpg


Họ và tên:  Đặng Thị Kim Oanh

Chức vụ:    Chủ tịch LĐLĐ huyện Sông Hinh

Đơn vị:       Liên đoàn Lao động huyện Sông Hinh

Năm sinh:  1975

Trình độ:   Thạc sỹ Quản lý công, Cao cấp chính trị

Điện thoại: 

Email:       

   TRƯƠNG TRỌNG LAM.jpg


Họ và tên:  Trương Trọng Lam

Chức vụ:    Chủ tịch LĐLĐ huyện Tây Hòa

Đơn vị:       Liên đoàn Lao động huyện Tây Hòa

Năm sinh:  1966

Trình độ:   Đại học kinh tế Nông lâm, Cao cấp chính trị

Điện thoại: 0987670063

Email:       

     quyền.jpg


Họ và tên:  Trần Trọng Quyền

Chức vụ:    Chủ tịch LĐLĐ TX Đông Hoà

Đơn vị:       Liên đoàn Lao động thị xã Đông Hòa

Năm sinh:  1974

Trình độ:   Thạc sĩ TNMT, Cao cấp chính trị

Điện thoại: 

Email:          

       phăng.jpg


Họ và tên: Nguyễn Văn Phăng

Chức vụ:    Chủ tịch LĐLĐ huyện Sơn Hòa

Đơn vị:       Liên đoàn Lao động huyện Sơn Hòa

Năm sinh:  1965

Trình độ:   Đại hc

Điện thoại: 

Email:

        mẫn.jpg


Họ và tên: Trình Ngọc Mẫn

Chức vụ:    Chủ tịch LĐLĐ huyện Phú Hòa

Đơn vị:       Liên đoàn Lao động huyện Phú Hòa

Năm sinh:  1967

Trình độ:   Đại hc sư phạm Vật Lý,  Cao cấp

Điện thoại: 

Email:

   HỒ NGỌC ÁNH.jpg


Họ và tên:  Hồ Ngọc Ánh

Chức vụ:    Chủ tịch LĐLĐ huyện Đồng Xuân

Đơn vị:       Liên đoàn Lao động huyện Đồng Xuân

Năm sinh:  1966

Trình độ:   Đại học Luật, Cao cấp chính trị

Điện thoại: 0967900302

Email:

      hoai.jpg


Họ và tên:  Phan Thanh Hoài

Chức vụ:    Chủ tịch LĐLĐ huyện Tuy An

Đơn vị:       Liên đoàn Lao động huyện Tuy An

Năm sinh:  1981

Trình độ:   Đại học Luật, Cao cấp chính trị

Điện thoại: 

Email:

        chinh.jpg


Họ và tên:  Phạm Thị Minh Chính

Chức vụ:    Chủ tịch LĐLĐ TX Sông Cầu

Đơn vị:       Liên đoàn Lao động TX Sông Cầu

Năm sinh:  1974

Trình độ:   Đại học Luật, Cao cấp chính trị

Điện thoại: 

Email:        ldldsongcau@gmail.com           

        vinh thanh.jpg


Họ và tên:  Lê Vĩnh Thành

Chức vụ:    Chủ tịch LĐLĐ TP. Tuy Hòa

Đơn vị:       Liên đoàn Lao động TP. Tuy Hòa

Năm sinh:  1975

Trình độ:   Thạc kĩ kinh tế Phát triển, Cao cấp chính trị

Điện thoại: 

Email:          

   võ thị minh duyên.jpg


Họ và tên:  Võ Thị Minh Duyên

Chức vụ:  Phó Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo 

Đơn vị:      Sở Giáo dục & Đào tạo Phú Yên

Năm sinh:  1972

Trình độ:   Thạc sỹ Lịch sử Việt Nam, Cao cấp chính trị

Điện thoại: 0983188029

Email:        vominhduyen@pyu.edu.vn

     luan.jpg


Họ và tên:  Phan Ngọc Luận

Chức vụ:    Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Phú Yên

Đơn vị:       Bảo hiểm xã hội Phú Yên

Năm sinh:  1976

Trình độ:    Thạc sỹ QTKD, Cao cấp chính trị

Điện thoại: 

Email:       

     hao.jpg


Họ và tên:  Nguyễn Văn Hào

Chức vụ:    Phó Giám đốc Sở Tài chính

Đơn vị:       Sở Tài chính Phú Yên

Năm sinh:  1973

Trình độ:  Thạc sỹ QTKD , Cao cấp chính trị

Điện thoại: 

Email:

   NGUYỄN TẤN CHÂN.jpg


Họ và tên:  Nguyễn Tấn Chân

Chức vụ:    Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải

Đơn vị:       Sở Giao thông vận tải

Năm sinh:  1968

Trình độ:   Đại học cầu đường, Cao cấp chính trị

Điện thoại: 0913495419

Email:

   NGUYỄN TẤN THUẦN.jpg     quyen.jpg


Họ và tên:  Nguyễn Tấn Thuần

Chức vụ:    Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên

Đơn vị:       Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên

Năm sinh:  1967

Trình độ:   Thạc sỹ QTKD, Cao cấp chính trị

Điện thoại: 0903588487

Email:Họ và tên:  Nguyễn Vũ Tố Quyên

Chức vụ:    Phó Trưởng ban Quản lý khu kinh tế

Đơn vị:       Ban Quản lý khu kinh tế

Năm sinh:  1976

Trình độ:   Thạc sỹ Kinh tế phát triển, Cao cấp chính trị

Điện thoại: 

Email:        

     phu.jpg


Họ và tên:  Lê Hoàng Phú

Chức vụ:    Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL tỉnh

Đơn vị:       Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tỉnh

Năm sinh:  1975

Trình độ:   Thạc sỹ Khoa học Giáo dục, Cao cấp chính trị

Điện thoại: 

Email:        

       tinh.jpg


Họ và tên:  Lê Đức Tịnh

Chức vụ:    Phó Giám đốc Sở LĐ, TB & XH tỉnh

Đơn vị:       Sở Lao động, Thương binh & Xã hội tỉnh

Năm sinh:  1971

Trình độ:   Đại học Công tác xã hội, Cao cấp chính trị

Điện thoại: 

Email:        

        ly.jpg


Họ và tên:  Lê Quốc Ly

Chức vụ:    Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh

Đơn vị:       Tóa án nhân dân tỉnh

Năm sinh:  1971

Trình độ:   Đại học Luật, Cao cấp chính trị

Điện thoại: 

Email:       


DANH SÁCH ỦY BAN KIỂM TRA LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG KHÓA XI (2023 – 2028)

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ, đơn vị

Trình độ

1

Đào Hồng Sự 

1980

UVBTV, Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ tỉnh

Thạc sĩ

2

Trần Thanh Tuấn

1980

Phó Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ tỉnh

Đại học

3

Trịnh Thị Hoàng Như Ý


1992

 

Chuyên viên Ban TC-KT-TG

Đại học

4

Trần Thị Ngọc Dung  


1986

 


Chuyên viên Ban CSPL, QHLĐ và NC

Đại học

5

Phạm Lê Bích Hằng

1983

Phó Chủ tịch LĐLĐ TX Sông Cầu

Thạc sĩ

6

Nguyễn Duy Linh

1970

Phó Chánh thanh tra Sở LĐ-TB&XH tỉnh

Đại học

7

Nguyễn Thị Như Ý

1983

Trưởng Phòng Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế, Cục Thuế tỉnh

Đại học

8

Trần Thị Mai Thanh

1980

Phó trưởng phòng Thanh tra Kiểm tra Bảo hiểm xã hội tỉnh

Đại học

9

Trần Văn Vương

1973

Phó Trưởng phòng- Phòng nghiệp vụ 4 Thanh tra tỉnh

Đại học


Để lại bình luận

Top