• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
logo
add image

Liên đoàn Lao động huyện Sông Hinh

Ngày đăng

- Quá trình thành lập: Được thành lập theo Quyết định số 08/TV-LHCĐ, ngày 01/03/1985 của Ban Thường vụ Liên Hiệp công đoàn Phú Khánh; từ khi thành lập đến nay LĐLĐ huyện đã trải qua 07 kỳ Đại hội. Tổng số CBCC chuyên trách là 03 đồng chí (01 nữ; 02 nam)

 - Địa điểm trụ sở chính: Số 70 Trần Phú, Thị trấn Hai Riêng;  Huyện Sông Hinh; Tỉnh Phú Yên.

- Điện thoại: 057.3858195 ; 057.3505795

- Email: congdoansonghinh@gmail.com

- Ban Chấp hành có 16 uỷ viên (khuyết 01), Ban Thường vụ có 04 uỷ viên (khuyết 01), Ủy ban kiểm tra có 03 ủy viên;

+Chủ tịch: Đ/c Huỳnh Thị Thu Sương

- Quản lý 37 công đoàn cơ sở trực thuộc (trong đó khu vực Nhà nước 35 CĐCS;  khu vực ngoài Nhà nước 02 CĐCS), với tổng số đoàn viên đến năm 2015 là 2.271 người. 

         

* Các danh hiệu thi đua và hình thức đã được khen thưởng từ năm 2008 đến nay:

 1- Danh hiệu thi đua:

- Từ năm 2008 nay nhiều năm liền Cơ quan LĐLĐ huyện được công nhận tập thể lao động xuất sắc, Cờ thi đua xuất sắc, đơn vị dẫn đầu Khối thi đua Khối vận

- LĐLĐ tỉnh Phú Yên tặng Cờ thi đua xuất sắc nhiệm kỳ 2008-2013;

2- Hình thức khen thưởng:

- Năm 2008: Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Yên tặng Bằng khen

 - Năm 2009: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Namtặng Bằng khen

- Năm 2010, 2011: UBND tỉnh tặng Bằng Khen

 - Năm 2012: Thủ Tướng Chính Phủ tặng Bằng khen; Quyết định số: 913/QĐ-TTg, ngày 10/6/2013 của Thủ Tướng Chính phủ

- Năm 2015: Được UBND huyện Công nhận cơ quan đạt chuẩn văn hóa lần đầu (2014-2015)

Để lại bình luận

Top