• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
logo
add image

Công đoàn ngành Giáo dục tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm học 2022-2023 và triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024

Ngày đăng

Thực hiện công văn số 186/LĐLĐ, ngày 05/6/2022 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Yên về việc hướng dẫn tổng kết khen thưởng phong trào thi đua trong CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm học 2022 - 2023. Được sự thống nhất của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, Đảng ủy Sở Giáo dục đào tạo. Ngày 31/8/2023, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Phú Yên tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm học 2022- 2023 và triển khai nhiệm vụ năm học 2023 - 2024.

Về dự hội nghị có Ông Huỳnh Kim Hùng, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Yên và các đồng chí lãnh đạo các Ban Liên đoàn Lao động tỉnh. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên có Ông Trần Khắc Lễ Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên. Ông Phạm Văn Thịnh Nguyên Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục và các đồng chí Trưởng các phòng chuyên môn nghiệp vụ Sở Giáo dục. Về phía Công đoàn ngành Giáo dục có Ông Trần Mạnh Hùng Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục, các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, sự có mặt của các đồng chí là Lãnh đạo, Chủ tịch, Phó Chủ tịch CĐCS trực thuộc, các tập thể và các nhân được Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn Giáo dục Việt Nam khen thưởng.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Bà Lương Thị Phương Giang, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh thông qua báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm học 2022-2023 và triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024. Trong báo cáo báo cáo cũng đã phát họa bức tranh đầy đủ các hoạt động, các mặt đạt được của CĐCS cũng như thành tích của Công đoàn ngành Giáo dục trong năm học 2022-2023. Đồng thời báo cáo cũng chỉ ra các hạn chế, nguyên nhân tồn tại của Công đoàn ngành Giáo dục trong năm học này cần phải khắc phục và tìm giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong tâm đặt ra trong năm học 2023-2024 cũng như thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học

Năm học 2022-2023, CĐGD tỉnh Phú Yên đã bám sát chủ đề năm học, tập trung cao trong chỉ đạo CĐCS triển khai hoạt động công đoàn với các nội dung thiết thực và giải pháp hiệu quả, phát huy tinh thần trách nhiệm của đội ngũ CBCĐ và CBNGNLĐ. Hoạt động công đoàn luôn hướng về cơ sở, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Các hoạt động công đoàn được tổ chức bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực, thu hút được nhiều đoàn viên công đoàn và CBNGNLĐ tham gia, tạo hiệu ứng tốt trong đội ngũ CBNGNLĐ và trong cộng đồng. Công đoàn ngành Giáo dục chú trọng nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền vận động CBNGNLĐ thực hiện tốt chính sách pháp luật, quan tâm chăm lo, hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng, bảo vệ danh dự, nhân phẩm của nhà giáo, uy tín của ngành. Công đoàn phối hợp cùng chuyên môn thực hiện nhiều giải pháp góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ CBNGNLĐ; vì thế trình độ năng lực chuyên môn, năng lực nghề nghiệp của nhà giáo các cấp học tiếp tục được nâng lên để đáp ứng được yêu cầu mới. Đấy là kết quả của sự nỗ lực trong toàn ngành; sự lãnh đạo của Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo sự chỉ đạo, quan tâm sâu sát của Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, sự phối hợp tạo điều kiện của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo.    

Năm học 2022 - 2023, ngành Giáo dục tập trung thực hiện nhiệm vụ năm học với chủ đề “Đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, đổi mới sáng tạo, củng cố, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo”. Toàn ngành tiếp tục thực hiện đổi mới chương trình, SGK ở khối phổ thông. Các cấp công đoàn trong ngành giáo dục thực hiện những nội dung cuối cùng của Chương trình công tác toàn khóa, kết thúc nhiệm kỳ với sự tác động rất lớn của các yếu chủ quan và khách quan… chuẩn bị cho một nhiệm kỳ mới thích ứng với tình hình kinh tế, xã hội, yêu cầu mới của ngành và đổi mới hoạt động công đoàn ngày càng mạnh mẽ. Bên cạnh đó, tổ chức nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo đáp ứng được yêu cầu thực tiễn; các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong ngành được triển khai thực hiện và có hiệu quả 38/38 công đoàn cơ sở được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Phát biểu tại Hội nghị, Ông Huỳnh Kim Hùng, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Yên; Ông Trần Khắc Lễ Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được trong năm học 2022-2023 của Công đoàn ngành Giáo dục, đồng thời nhấn mạnh các nội dung cần tiếp tục phát huy, những hạn chế cần khắc phục, tăng cường phối hợp chỉ đạo thực hiện tốt trong năm học 2022-2023.

tk5.jpg

Ông Trần Khắc Lễ Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên trong bài phát biểu đã yêu cầu lãnh đạo các đơn vị trực thuộc cần phối hợp chặt chẽ với công đoàn trong thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, trong kiểm tra giám sát chính sách, pháp luật, trong kiến nghị, tố cáo, trong xây dựng và phát triển phong trào thi đua, phối hợp trong công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động.

Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Yên tặng bằng khen cho 02 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” và hoạt động Công đoàn năm học 2022 - 2023; Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng bằng khen chuyên đề “Dạy tốt - Học tốt” cho 4 cá nhân; Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh tặng giấy khen cho 09 tập thể và 51 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” và 09 cá nhân Nữ hai giỏi năm học 2022 – 2023.

tk 2.jpg

Năm học 2023–2024, toàn ngành Giáo dục tập trung hoàn thành các mục tiêu của Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tiếp tục đối mới quản lý, quản trị nhà trường theo hưởng tinh gọn, hiện đại, minh bạch, tăng cường thực hiện dân chủ cơ sở; tiếp tục hoàn thành đổi mới chương trình, sách giáo khoa GDPT; tập trung các giải pháp để phát huy vai trò và vị thế của đội ngũ CBNGNLĐ trong các đơn vị, trường học, cơ sở giáo dục... Các nhiệm vụ trên đặt ra những yêu cầu mới, nhiệm vụ mới đối với tổ chức Công đoàn ngành Giáo dục.

Thực hiện chủ đề năm học 2022 – 2023 là “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới theo chiều sâu, nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo”, toàn ngành giáo dục tập trung vào 12 nhiệm vụ trọng tâm để triển khai hiệu quả các mục tiêu năm học 2023-2024. Tại hội nghị Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Phú Yên xác định ba nhóm nhiệm vụ trong tâm đó là: Triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Công đoàn các cấp; không ngừng đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động công đoàn phù hợp với tình mới; Đổi mới, nâng cao chất lượng các mặt hoạt động công đoàn.

Hội nghị Tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2022-20232 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác công đoàn năm học 2023-2024 kết thúc thành công tốt đẹp.

Tác giả: Tin và ảnh: Trần Mạnh Hùng - CĐGD Phú Yên

Để lại bình luận

Top