• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
logo
add image

CÁC CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ KHỐI TRƯỜNG HỌC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TÂY HOÀ TỔ CHỨC TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2023-2024

Ngày đăng

Thực hiện chương trình công tác năm 2024 và chỉ đạo Liên đoàn Lao động tỉnh về tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2023-2024; Liên đoàn Lao động huyện Tây Hoà đã chỉ đạo các khối thi đua trường học (Khối mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở) tổ chức tổng kết hoạt động công đoàn và xét thi đua khen thưởng năm học 2023-2024;

Trong tháng 6 năm 2024: 3/3 Khối thi đua trường học (Khối mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở), Tại hội nghị các CĐCS đã phát huy vai trò dân chủ tự nhận xét đánh, xếp loại Công đoàn cơ sở; trên cơ sở đó Trưởng, phó các khối thi đua tổng hợp và căn cứ đăng ký thi đua, quy chế đầu năm của từng khối tiến hành chấm điểm, đánh giá xếp loại và xét đề nghị khen thưởng;

Kết quả: 1.210 đoàn viên xuất sắc, 129 tổ Công đoàn xuất sắc và 33 CĐCS đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ (trong đó 6 Công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ), suy tôn các tập thể dẫn đầu các khối thi đua và đề nghị Công đoàn cấp huyện, tỉnh, tổng khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Lao động giỏi” và hoạt động công đoàn năm học 2023-2024; bầu các đơn vị trưởng phó khối năm học 2024-2025.

Tác giả: Tin và ảnh: Thủy Hạ - Tây Hòa

Để lại bình luận

Top