• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
logo
add image

LĐLĐ Huyện Sông Hinh: Vận động đoàn viên, CNVCLĐ tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021

Ngày đăng

Sáng ngày 27/3/2021, huyện Sông Hinh tổ chức các hoạt động thể dục thể thao và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021 nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thể thao Việt Nam và Ngày Bác Hồ viết bài “Thể dục và sức khỏe” kêu gọi đồng bào tập thể dục (27/3/1946 - 27/3/2021); 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021).

Các CĐCS trên địa bàn huyện phối hợp cùng Đoàn thanh niên vận động đoàn viên thanh niên, cán bộ, đoàn viên, người lao động tích cực tham gia các hoạt động thể dục, thể thao và Ngày chạy Olympic do huyện Sông Hinh tổ chức.

Đây là hoạt động nhằm động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân và CNVCLĐ tham gia tập luyện thể dục, thể thao hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030 và phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước” trong tuổi trẻ góp phần nâng cao sức khỏe để phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của luyện tập thể dục, thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của nhân dân, chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.
SÔNG HINH 1.JPG

Tác giả: Tin và ảnh: Nguyễn Hùng Quang

Để lại bình luận

Top