• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
logo
add image

Công đoàn cơ sở VKSND tỉnh Phú Yên: Hưởng ứng Ngày Pháp luật

Ngày đăng

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phát huy tích cực trong học tập, nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật của công chức, người lao động nói chung, của đoàn viên Công đoàn cơ sở VKSND tỉnh Phú Yên nói riêng, góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và công tác chuyên môn nghiệp vụ, Công đoàn cơ sở VKSND tỉnh đã kịp thời xây dựng Kế hoạch số  31/KH-CĐ ngày 05/11/2021 tổ chức hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2021 với khẩu hiệu Sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Hưởng ứng Ngày pháp luật, VKSND tỉnh Phú Yên đã chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong đó, tập trung tuyên truyền, phổ biến các luật mới được ban hành, chính sách pháp luật liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động và các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Trọng tâm gắn với việc tổ chức thực hiện Chỉ thị công tác năm 2021 của Viện trưởng VKND tối cao; Kế hoạch công tác của Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Yên; các quy chế, quy định, quy trình, kỹ năng nghiệp vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân. Linh hoạt trong  việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thông qua công tác tiếp công dân, các phiên tòa xét xử theo thủ tục cải cách tư pháp, phiên tòa rút kinh nghiệm, công tác kiểm sát thi hành án hình sự, dân sự... nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến quần chúng nhân dân về các quy định của pháp luật Hình sự, Dân sự, Hôn nhân gia đình, Hành chính, Kinh doanh thương mại, Lao động và các việc khác theo quy định của pháp luật.

Trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhằm bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến công tác phòng, chống dịch, VKSND tỉnh đã chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng nhằm giải quyết nhanh các vụ án liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19, nhanh chóng điều tra, truy tố đưa ra xét xử; qua đó  kịp thời tuyên truyền pháp luật để mọi người biết và chấp hành nghiêm các chủ trương, biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Trung ương và địa phương nhằm bảo vệ tính mạng sức khoẻ cho nhân dân.

Tích cực chủ động lồng ghép việc tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của địa phương.

Tổ chc Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; qua đó đã chọn cử 01 đồng chí tham gia Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi do Đảng ủy khối tổ chức.

Điểm nổi bật trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam đó là đã tổ chức thành công cuộc thi Xây dựng Bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa sơ thẩm giải quyết án hành chính”, đây là hình thức tự đào tạo công chức VKSND hai cấp tỉnh và huyện. Đồng thời qua đánh giá thực trạng chất lượng bài phát biểu của Kiểm sát viên để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng, tạo nguồn công chức có kỹ năng nghiệp vụ chuyên sâu trong lĩnh vực kiểm sát việc giải quyết các các vụ, việc dân sự, vụ án hành chính; góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết án hành chính cũng như quản lý hành chính Nhà nước liên quan đến đất đai trên địa bàn tỉnh, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ của Ngành, yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương.

Bên cạnh đó, Công đoàn phối hợp Chi đoàn thanh niên VKSND tỉnh xây dựng 05 kịch bản phiên tòa giả định; đã lựa chọn một số vụ án điển hình, có tính phổ biến, liên quan đến các vi phạm của thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên hiện nay như: bạo lực học đường, trật tự an toàn giao thông, phòng chống ma túy và các quy định về tội phạm hình sự khác về trật tự trị an xã hội… để  đoàn viên công đoàn tham gia phục vụ việc tuyên truyền pháp luật dưới hình thức “Phiên tòa giả định”. Đồng thời thông qua việc xây dựng kịch bản phiên tòa giả định giúp công chức nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình hiện nay.

Ngoài ra, VKSND tỉnh đã xây dựng, tổ chức ký kết Quy chế phối hợp với Báo Phú Yên trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; ký kết Chương trình phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm giai đoạn 2021 - 2025, qua đó tăng cường trách nhiệm và nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp trong công tác tuyên truyền, công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp và các hoạt động khác để chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong việc thực thi pháp luật, xét xử các vụ án lớn, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm, góp phần ngăn chặn, phòng ngừa không để xảy ra điểm nóng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đoàn viên công đoàn tích cực viết tin, bài tuyên truyền đăng trên trang thông tin điện tử của VKSND tỉnh; nêu cao tinh thần trách nhiệm tham gia cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch Covid-19” do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo Báo Điện tử Đảng cộng sản Việt Nam phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức trên mạng xã hội VCNet.

Với nhiều hoạt động có trọng tâm, trọng điểm; bám sát vào chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân. Đồng thời quá trình tổ chức các hoạt động bảo đảm linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị và an toàn trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đã tạo được sự lan toả, hiệu ứng tích cực trong công chức, người lao động; nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật, góp phần đấu tranh với các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật. Qua đó, ngày pháp luật đã góp phần tôn vinh các giá trị, vai trò, ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Hiến pháp, pháp luật trong đời sống xã hội, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; đây cũng là một trong những nội dung quan trọng góp phần nâng cao nhận thức pháp luật trong thực thi công vụ của từng đoàn viên công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ trong từng lĩnh vực công tác.

Tác giả: Bài và ảnh: Phạm Thị Liên

Để lại bình luận

Top