• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
logo
add image

Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức tập huấn công tác quản lý tài chính, tài sản và chế độ kế toán công đoàn công đoàn

Ngày đăng

Ngày 25.5, tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác quản lý tài chính công đoàn (khu vực miền Trung) cho hơn 20 LĐLĐ các tỉnh với hơn gần 150 cán bộ công đoàn chuyên trách là Chủ tịch, Phó Chủ tịch - phụ trách công tác tài chính, cán bộ làm công tác tài chính công đoàn. Tham dự hội nghị có đồng chí Phan Văn Anh - Phó chủ tịch, đồng chí Nguyễn Minh Dũng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tài chính và các đồng chí cán bộ Ban Tài chính Tổng LĐLĐ Việt Nam. Đoàn Phú Yên tham dự có 7 Đ/c, gồm: Đ/c Huỳnh Kim Hùng - UVBTV- Phỏ Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh, Đ/c Trình Thị Tuyết Trinh - UVBCH - Phó Ban phụ trách Tài chính LĐLĐ tỉnh, các Đ/c chuyên viên Ban Tài chính và kế toán trưởng 2 đơn vị sự nghiệp trực thuộc LĐLĐ tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe những vấn đề thay đổi mới liên quan đến thực hiện quản lý tài chính, tài sản Công đoàn; việc thu chi, quản lý, tài sản tại các cấp Công đoàn; quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ chi tiêu trong cơ quan công đoàn; quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan công đoàn; công khai tài chính công đoàn, quy định về bộ máy quản lý tài chính công đoàn.

Theo đó, về chế độ kế toán: Tổng LĐLĐVN đã ban hành Quyết định số 2550/QĐ - TLĐ ngày 29.4.2021 và Hướng dẫn số 22/HD - TLĐ ngày 29.4.2021 hướng dẫn thực hiện chế độ kế toán hành chính sự nghiệp trong các đơn vị kế toán công đoàn, thay thế Quyết định số 1573/QĐ - TLĐ ngày 12.1.2006 và Hướng dẫn số 1435/HD - TLĐ ngày 30.9.2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN. Đối với công đoàn cơ sở, Tổng LĐLĐVN đã ban hành Hướng dẫn số 47/HD - TLĐ ngày 30.12.2021 về việc thực hiện quy chế quản lý tài chính, tài sản công đoàn và chế độ kế toán đối với công đoàn cơ sở, thay thế Hướng dẫn số 270/HD - TLĐ ngày 11.3.2014. Đồng thời để thực hiện chế độ kế toán, Tổng LĐLĐVN đã ban hành Quyết định số 4407/QĐ - TLĐ ngày 25.3.2021 việc chia số dư tài chính công đoàn tích lũy tại thời điểm 31.12.2021. Về việc thu chi, quản lý tài tài sản tại các cấp công đoàn, Tổng LĐLĐVN đã ban hành Quyết định số 4290/QĐ - TLĐ ngày 1.3.2022 về việc quy định thu ch, quản lý tài chính , tài sản tại công đoàn cơ sở, thay thế Quyết định số 1910/QĐ - TLĐ ngày 19.12.2016 và Quyết định số 4291/QĐ - TLĐ ngày 1.3.2022 về việc quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ chi tiêu trong các cơ quan công đoàn, thay thế Quyết định số 1911/QĐ TLĐ ngày 19.12.2016. Về việc quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan công đoàn, Tổng LĐLĐVN đã ban hành Hướng dẫn 38/HD - TLĐ ngày 28.10.2021 thay thế Hướng dẫn số 1356/HD - TLĐ ngày 17.8.2006. Về công tác công khai tài chính , tài sản công đoàn, Tổng LĐLĐVN đã ban hành Hướng dẫn số 42/HD - TLĐ ngày 11.11.2021 thay thế Hướng dẫn số 460/HD - TLĐ ngày 17.4.2014. Đối với quy định về tổ chức bộ máy quản lý tài chính công đoàn, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình bổ nhiệm Trưởng ban Tài chính, Trưởng phòng kế toán; phân công Chánh văn phòng, Phó Chánh văn phòng phụ trách bộ phận Tài chính; phân công người làm công tác kế toán tại công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở, chế độ phụ cấp trách nhiệm làm nhiệm vụ kế toán trưởng trong các đơn vị kế toán công đoàn, Tổng LĐLĐVN đã ban hành Quyết định số 4301/QĐ - TLĐ ngày 4.3.2022 thay thế Quyết định số 273/QĐ - TLĐ ngày 19.12.2016 của Tổng LĐLĐVN.

 tập  huấn t3.jpg

Đồng thời tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán công đoàn mới (Hướng dẫn thao tác phần mềm kế toán; báo cáo thu chi tài chính CĐCS; Hướng dẫn kiểm tra, khai thác báo cáo tài chính)

 Đồng chí Phan Văn Anh - Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị đã khẳng định công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn trong thời gian qua đã tuân thủ các quy định của Nhà nước và pháp luật; công tác thu, chi sử dụng nguồn tài chính Công đoàn nhận được sự quan tâm của nhiều tổ chức, cá nhân, đoàn viên, người lao động. Tổng LĐLĐ Việt Nam đã ban hành các văn bản sữa đổi, bổ sung và thay thế các văn bản đã ban hành trước đây để thực hiện phù hợp với quy định của Nhà nước, pháp luật và thực tiễn hoạt động của các cấp công đoàn trong tình hình mới. Từ các văn bản, quy định của Tổng Liên đoàn, đề nghị các đơn vị cụ thể hóa tại cấp mình, đồng thời hướng dẫn cấp dưới thực hiện.

tap  huan  t2.jpg

Hội nghị tập huấn lần này nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ  cho đội ngũ cán bộ công đoàn thực hiện tốt các quy định, hướng dẫn mới của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn và triển khai phần mềm kế toán theo Thông tư số 107/2017 của Bộ Tài chính hiệu quả hơn, từ đó triển khai, vận dụng vào thực tiễn đạt hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng quản trị và báo cáo tài chính tại các cấp công đoàn.

 Hội nghị diễn ra từ ngày 25.5 đến ngày 27.5.2022.

Để lại bình luận

Top