• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
logo
add image

Công đoàn cơ sở Sở Giao thông vận tải: Tích cực hưởng ứng các đợt vận động ủng hộ chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19

Ngày đăng

Hưởng ứng lời kêu gọi đồng hành trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên, thời gian vừa qua, Công đoàn Sở Giao thông vận tải Phú Yên đã có thư kêu gọi và tuyên truyền vận động công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị và các doanh nghiệp tích cực tham gia ủng hộ quỹ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và vận chuyển công dân từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về Phú Yên.

Kết quả, đóng góp được 19.697.000 đồng để hỗ trợ kinh phí đưa công dân Phú Yên từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trở về địa phương theo Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 23/7/2021 của UBND tỉnh; ngoài ra, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị còn đóng góp 01 ngày lương vào Quỹ vaccine phòng, chống Covid của tỉnh với số tiền gần 20 triệu đồng. Đây là việc làm hết sức ý nghĩa, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, chung sức, chung lòng quyết tâm chiến thắng đại dịch của công đoàn cơ sở Sở Giao thông vận tải Phú Yên.

 Công đoàn cơ sở cũng đã tuyên truyền kịp thời những quy định về phòng, chống dịch bệnh, nhất là thực hiện nghiêm thông điệp “5K” theo yêu cầu của Bộ Y tế; tham mưu với thủ trưởng cơ quan trang bị đầy đủ vật tư y tế cần thiết và đồ bảo hộ cho đoàn viên tham gia phòng chống dịch, thực hiện tốt công tác vệ sinh, khử khuẩn tại nơi làm việc; qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của đoàn viên và người lao động trong công tác phòng, chống dịch được an toàn.

Tác giả: Tin: Xuân Cảnh

Để lại bình luận

Top