• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
logo
add image

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam định hướng 5 nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Ngày đăng

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành thông báo 5 nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động công đoàn năm 2023 tới LĐLĐ các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc, các ban cơ quan Tổng Liên đoàn.

Căn cứ vào tình hình thực tiễn năm 2023 là năm tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023- 2028, năm thứ ba triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã định hướng 5 nhiệm vụ trọng tâm hoạt động công đoàn năm 2023.

Một là, tập trung tổ chức thành công Đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII. Thực hiện hiệu quả Chương trình hành động của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

Hai là, nghiên cứu, đề xuất và tham gia xây dựng, triển khai, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến quyền lợi của người lao động, nhất là ở khu công nghiệp, khu chế xuất; tập trung nghiên cứu, tiếp thu ý kiến, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Công đoàn (sửa đổi).

Ba là, quan tâm tham gia đảm bảo việc làm bền vững, cải thiện thu nhập của cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên, người lao động; chủ động dự báo tình hình để đề ra các giải pháp hoạt động công đoàn phù hợp và đề xuất, phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý các vấn đề phát sinh trong thực tiễn, nhất là liên quan đến việc thực thi các chính sách, chế độ liên quan quyền lợi người lao động và hoạt động công đoàn; vận động người lao động tiêm nhắc lại các liều vaccine phòng chống Covid-19 đảm bảo an toàn, thích ứng với dịch bệnh Covid-19; tổ chức thương lượng, đối thoại với người sử dụng lao động để đảm bảo quyền lợi của người lao động, trong đó quan tâm nội dung việc làm, thu nhập, đời sống, bữa ăn ca của người lao động.

Bốn là, tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, tăng tỷ lệ đoàn viên trên tổng số công nhân, lao động ở những nơi đã thành lập công đoàn, nhất là các doanh nghiệp ở khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp và những địa bàn tập trung đông doanh nghiệp. Tăng cường đầu tư các nguồn lực cho công tác phát triên đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. Bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở, nhât là đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ mới, chú trọng tập huấn về kỹ năng phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, kỹ năng đối thoại, thương lượng.

Năm là, tiếp tục vận động đoàn viên, người lao động tham gia Chương trình “01 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19”, tích cực đổi mới, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kĩ thuật, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác, góp phần hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Phát động các phong trào thi đua, tổ chức thi đua trên các công trình trọng điểm, gắn biển các công trình, phần việc, sản phẩm chào mừng đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLD Việt Nam Trần Thanh Hải nhấn mạnh, các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn, các ban cơ quan Tổng Liên đoàn sẽ căn cứ vào 5 nội dung định hướng trên để cụ thể hóa để hướng dẫn, định hướng các cấp công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện phù hợp với nhu cầu, tình hình thực tiễn.

Nguồn tin: https://congdoanhanoi.org.vn/

Để lại bình luận

Top