• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
logo
add image

CĐCS thị trấn La Hai hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và ngày vệ sinh Môi trường thế giới (05/6/2024)

Ngày đăng

Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và ngày vệ sinh Môi trường thế giới (5/6/2024) nhằm giáo dục nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và hành động của người dân về sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân để nâng cao sức khỏe và phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thị trấn.

Sáng ngày 01/6/2024, BCH CĐCS thị trấn La Hai tham mưu, phối hợp UBND và các đoàn thể Thị trấn La Hai ra quân tổ chức dọn vệ sinh tại trụ sở làm việc, khu vực bãi luyện tập thể dục thể thao thị trấn và khu vực chân cầu sắt cũ.

DX1.jpg

Tham gia dọn vệ sinh có cán bộ, đoàn viên, người lao động, lực lượng dân quân, Ban nhân dân khu phố…tích cực hưởng ứng. Sau đợt ra quân tổng dọn vệ sinh hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và ngày vệ sinh Môi trường thế giới năm 2024, lãnh đạo UBND thị trấn đề nghị các ngành, đoàn thể, trường học, khu phố tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền và tổ chức thực hiện các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật; tuyên truyền thực hiện Kế hoạch số 76-KH/HU, ngày 15/12/2021 của Huyện ủy về tăng cường công tác bảo vệ môi trường, phấn đấu xây dựng tỉnh Phú Yên trở thành điểm đến xanh, sạch, đẹp, thân thiện với môi trường...; yêu cầu các khu phố và người dân cần nâng cao ý thức hơn nữa trong việc giữ gìn vệ sinh chung trên địa bàn thị trấn, đặt biệt là việc thu gom, vận chuyển rác thải để đúng nơi quy định, không để tồn đọng rác thải trong khu vực bãi luyện tập thể dục thể thao và khu vực chân cầu sắt; tiếp tục thực hiện tốt nếp sống văn minh, môi trường trong lành, đảm bảo không còn rác bẩn, không còn điểm ô nhiễm môi trường.

                                                                 


Tác giả: Tin và ảnh: CĐCS thị trấn La Hai

Để lại bình luận

Top