• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
logo
add image

PC Phú Yên: Hiệu quả từ công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ

Ngày đăng

Chiếm tỷ lệ gần 11% số 600 CBCNV, nữ công PC Phú Yên đã được lãnh đạo và Tiểu ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Công ty (VSTBPN) luôn tạo điều kiện trong mọi mặt công tác. Nhờ đó, Nữ công Công ty đã thể hiện sự chuyên nghiệp trong hoạt động chuyên môn gắn với hoạt động xã hội, sáng tạo và đổi mới hoạt động, dám nghĩ dám làm, thu hút nam lao động cùng tham gia.

Tạo điều kiện cho nữ công trong công tác

Tất cả nữ CBCNV đã tham gia đào tạo trực tuyến (E-learning) bài giảng “Bình đẳng giới và VSTBPN”. Qua học tập, CBCNV và đặc biệt là chị em phụ nữ hiểu biết thêm về giới và bất bình đẳng giới với 05 mục tiêu cần chú trọng. Ngoài ra, phụ nữ còn tham gia các chương trình đào tạo trực tuyến về “Cẩm nang chăm sóc sức khỏe ban đầu EVN- Bài tập khí công”, “Tìm hiểu Văn hóa EVN”.

Tiểu ban VSTBPN đã thường xuyên tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là các nội dung liên quan đến lao động nữ và trẻ em, về vai trò của người phụ nữ trong việc xây dựng “Gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. Nhờ thường xuyên vận động tuyên truyền nhân các dịp lễ, sinh hoạt nữ công trong năm, các chị em đã có tiếng nói chung trong việc tham gia tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh và phong trào CNVC do Công ty và Công đoàn phát động.

Số lao động nữ được cử đi học các lớp nghiệp vụ chuyên môn do EVNCPC, Công ty tổ chức như nghiệp vụ đấu thầu, kinh doanh quản lý khách hàng, chăm sóc sức khỏe người lao động, quản lý cấp 4 là 136/1.793 lượt người.

Trong công tác quy hoạch, kế hoạch bồi dưỡng cán bộ từng giai đoạn, lãnh đạo Công ty đã quan tâm đến lao động nữ. Số nữ lao động được quy hoạch là 15 chị, trong đó quy hoạch vào các chức vụ thuộc EVNCPC quản lý giai đoạn 2021-2026 là 02 chị; quy hoạch các chức vụ thuộc Công ty quản lý giai đoạn 2021-2026 là 13 chị, giai đoạn 2026-2031 là 17 chị. Cán bộ quản lý nữ hiện có là 09/89 người (tỉ lệ 10,11%). Trong đó, 01 chị là Chánh Văn phòng Công ty; 01 chị là Phó Trưởng phòng Công ty; 01 chị là Phó Giám đốc Điện lực; 03 chị là Trưởng phòng Điện lực, 03 chị là Phó Trưởng phòng Điện lực.

Ngoài ra, Tiểu ban VSTBPN đã vận động chị em tích cực tham gia viết tin bài phản ánh hoạt động nữ công, hoạt động công đoàn trên trang web của EVNCPC và Công ty. Nữ công đã có nhiều cây bút nữ tham gia viết tin bài, nổi bật và xuất sắc trên trang tin các cấp là các chị Nguyễn Thị Hồng Hoa, Phạm Thị Hằng…

Hoạt động ấn tượng của nữ công

Nhờ quan tâm kịp thời, nữ lao động trong Công ty ngày càng thể hiện năng lực của mình trong mọi lĩnh vực chuyên môn, hoạt động phong trào và đặc biệt khả năng thể hiện sự mạnh mẽ, sáng tạo, đổi mới trong hoạt động VSTBPN.

Năm 2022, Nữ công PC Phú Yên tích cực tham gia hưởng ứng phong trào “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động công đoàn năm 2022” với 02 sáng kiến, ý tưởng mới; tham gia cuộc thi “Phụ nữ EVNCPC sáng tạo năm 2022” do EVNCPC tổ chức với 04 sáng kiến, ý tưởng. Liên tục từ năm 2020-2021, các chị có 03 mô hình, sáng kiến được UBMTTQVN tỉnh Phú Yên công nhận trong phong trào thi đua “Phú Yên đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”.

Ngoài việc tổ chức phát động thi đua và đăng ký thi đua đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, nữ công Công ty tích cực vận động 10 chị em nữ tham gia Câu lạc bộ bóng bàn và tham gia nhiều hoạt động văn thể mỹ nhằm hưởng ứng phong trào rèn luyện sức khỏe theo phát động của Công đoàn EVN, EVNCPC.

Đặc biệt, nữ công các Điện lực là nhân viên theo dõi nợ đã tích cực thi đua thu tiền điện. Kết quả, 09/09 Điện lực đều đạt chỉ tiêu tồn nợ không đồng cuối năm 2021, nhiều Điện lực thường xuyên đạt chỉ tiêu tồn nợ 0 đồng hàng tháng/quý, được EVNCPC khen thưởng về công tác thu tiền điện hàng quý.

Bên cạnh đó, Nữ công được tham gia 04 chương trình bồi huấn nâng cao kỹ năng đội ngũ cán bộ công đoàn trong công tác tự phát động các phong trào thi đua đồng hành cùng chuyên môn; 05 chương trình tập huấn về công tác khen thưởng công đoàn, kỹ năng truyền thông hoạt động công đoàn. 04 chị là chủ tịch, tổ trưởng Công đoàn đã tham gia thuyết trình chủ đề chuyển đổi số theo phát động phong trào thi đua của Công đoàn. Nhờ đó, cán bộ công đoàn nữ ngày càng tự tin trong việc tổ chức hoạt động phong trào công đoàn và hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ngoài ra, Tiểu ban VSTBPN đã tạo điều kiện và vận động chị em tham gia rất nhiều hoạt động trong công tác xã hội từ thiện, đồng hành với các chương trình thiện nguyện tại địa phương, tham gia hiến máu nhân đạo. Việc này đã tạo sự lan tỏa, nhận được sự hưởng ứng tích cực của CBCNV trong và ngoài Công ty.

Sự quan tâm của lãnh đạo và Tiểu ban VSTBPN Công ty là nền tảng và bước đệm vững chắc để các chị tiếp tục nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn. Thời gian tới, Nữ công PC Phú Yên sẽ dần khẳng định vai trò, vị thế của người phụ nữ hiện đại để trở thành một trong những mắt xích không thể thiếu trong hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Tác giả: Bài và ảnh: Hoa Hồng

Để lại bình luận

beyond hair instagram laki hair wigs latex dress how to make hair extensions look natural with short hair 2c hair short latex dresses angel hair extensions where are chrome extensions stored mac latex clothes pink xpressions braiding hair london ontario hair extensions latex clothing uk
Top